In vitro rijping van eicellen (IVM)

Le corps de chaque femme possède un nombre d’ovocytes qui dépasse les deux millions. Ces ovocytes sont initialement à un stade immature qui dure de nombreuses années.

Iedere vrouw wordt geboren met meer dan twee miljoen eicellen in haar lichaam. Deze eicellen zijn initieel onrijp gedurende vele jaren. Het rijpingsproces begint bij de puberteit en kenmerkt zich door een maandelijkse ovulatie.

 

Elke maand worden in het vrouwelijk lichaam ongeveer 20 eicellen gereedgemaakt voor het uiteindelijke rijpingsproces. Ofschoon slechts één eicel vrijkomt tijdens de ovulatie zijn bijna alle andere eicellen gerijpt en daardoor vruchtbaar. Na de ovulatie zullen deze andere rijpe eicellen oplossen en opgenomen worden in het lichaam.

Sinds het midden van de vorige eeuw weten we dat menselijke eicellen kunnen rijpen onder laboratoriumomstandigheden. Deze in vitro rijping van eicellen, in combinatie met de wetenschap dat eicellen ook in het laboratorium bevrucht kunnen worden, is de basis van een nieuw aandachtsgebied bij de ondersteuning van de menselijke voortplanting, namelijk In Vitro Maturatie (IVM).


Voolar:

Een groot voordeel van IVM is dat het gebruik van hormonen geminimaliseerd wordt. Hierdoor lijkt IVM erg veel op de natuurlijke cyclus. Een bijkomend voordeel is dat meerdere eicellen geoogst kunnen worden in plaats van één tijdens de natuurlijke cyclus. Minder medicijnen betekent minder neveneffecten tijdens en op de lange termijn na de behandeling.

In het bijzonder wordt de kans op de ontwikkeling van het eicelhyperstimulatiesyndroom, wat een ernstige complicatie kan zijn bij IVF, sterk verminderd door de minimalisatie van medicijngebruik. Ondanks het feit dat het hyperstimulatiesyndroom in ernstige vorm zelden voorkomt, bestaan er vrouwen, veelal met het polycysteus ovarium syndroom (POS) die een groter risico hebben dit te ontwikkelen. Vandaag de dag wordt in vitro rijping het meest geschikt geacht om vrouwen met POS te helpen. Deze methode draagt zorg voor een betere rijping, bevruchting en implantatie,en voorkomt tevens het uiterst gevaarlijke  hyperstimulatiesyndroom .

Het oogsten van eicellen tijdens het in vitro rijpingsprogramma is gelijk aan de procedure bij conventionele IVF. Onder begeleiding van echografie wordt de grootte van de follikels en de dikte van het endometrium gemeten, terwijl de oogsttijd van de eicellen vastgesteld is op ongeveer 10 dagen na het begin van de menstruatiecyclus.

De eicelpunctie vindt plaats onder lichte verdoving, waardoor de ingreep voor de vrouw pijnloos is. De geoogste onrijpe eicellen worden in een speciaal kweekmedium geplaatst om vervolgens in een periode van 1-2 dagen te rijpen. Op hetzelfde moment start men met de bevruchting in het laboratorium. Na 2-3 dagen worden de meest geschikte embryo’s geselecteerd en teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw.

Recentelijk is men gestart met in vitro rijping bij vrouwen die hun eicellen en vruchtbaarheid willen waarborgen voordat ze starten met een behandeling tegen een kwaadaardige ziekte. Behandelingen zoals chemo- en radiotherapie hebben neveneffecten op het functioneren van de eierstokken en leiden veelal tot ovarieel falen en het uitblijven van de eicelproductie. Met de IVM-methode is het mogelijk om in een kort tijdsbestek een groot aantal onrijpe eicellen te verkrijgen zonder toediening van hormonen, waardoor geen kostbare tijd verloren hoeft te gaan voor de aanvang van een behandeling  in geval van een kwaadaardige aandoening. Direct na de afname van de eicellen wordt de in vitro rijping gestart, gevolgd door cryopreservatie ten behoeve van een eventuele toekomstige zwangerschap.

IVM is een nieuwe ontwikkeling en over de gehele wereld zijn er nog geen duizend kinderen verwekt met deze veelbelovende methode. Deze kinderen zijn echter allen gezond en ontwikkelen zich tot nu toe allemaal normaal. Er is geen verschil zichtbaar met andere kinderen.

Er wordt op dit moment zeer veel vooruitgang geboekt bij de methode voor in vitro rijping van eicellen. Op korte termijn zal dit een belangrijke keuze worden voor vrouwen die hormoontherapie willen vermijden en  voor vrouwen die hun vruchtbaarheid willen veiligstellen. Bijvoorbeeld omdat zij een serieuze aandoening hebben die een behandeling vereist waarbij de eierstokken zouden kunnen worden aangetast. Zoals bij alle nieuwe behandelmethoden worden de vrouwen zorgvuldig gescreend en uitvoerig geïnformeerd over de methode, de voordelen en de beperkingen.
WAAROM EMBRYOLAB?

• De zeer goed uitgeruste laboratoria van Embryolab, in combinatie met de 24 uur bewaakte kweekcondities verzekeren u van de beste condities voor de rijping van onrijpe eicellen.
• Bij Embryolab bewaren we als sinds 2008 eicellen met een zeer goede overlevings-, bevruchtings- en zwangerschapspercentage.
• Embryolab is één van de weinige laboratoria in Griekenland, en in de wereld, met zoveel ervaring op het gebied van eicelvitrificatie.
• Alle parameters worden systematisch gecontroleerd.
points-d-excellence2


10anees


ofir