Embryo’s kweken tot het blastocystenstadium

De afgelopen jaren is er meer draagkracht gekomen om de kweekduur van embryo’s te verlengen tot het blastocytenstadium (dag 5). Recente studies hebben aangetoond dat embryo’s in dit stadium het grootste implantatiepotentieel bezitten, wat leidt tot hogere zwangerschapspercentages.

Ongeveer 50-60% van de gekweekte embryo’s bereikt het blastocytenstadium. De embryo’s die dit stadium niet halen zijn veelal niet volledig ontwikkeld omdat er sprake is van een langzame groei of omdat ze in een van de eerdere stadia gestopt zijn met groeien. Om deze reden worden de embryo’s op de 5e dag geïmplanteerd en omdat deze de beste overlevingskansen hebben.

Tot nu toe wijst alles erop dat deze methode het beste geschikt is voor echtparen:
• die een relatief groot aantal embryo’s ter beschikking heeft
• met meerderde mislukte pogingen in het verleden
• die graag één embryo willen laten terugplaatsen om het risico op een tweeling of meerlingen te vermijden
• waarvan de vrouwelijke partner bijna 40 is of ouder is
WAAROM EMBRYOLAB?

  • We besteden veel aandacht aan de omstandigheden waarin de embryo’s worden gekweekt, zodat de embryo’s de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
  • De kweekomstandigheden in het laboratorium worden streng gecontroleerd, waardoor stabiele condities zijn verzekerd en een nog groter aantal embryo’s het blastocytenstadium kan bereiken.
  • Het speciale Embryoscopesysteem biedt een continue bewaking van het kweekproces van de embryo’s tot deze het blastocytenstadium hebben bereikt.points-d-excellence2


10anees


ofir