Conventionele in vitro fertilisatie (IVF)

De conventionele in vitro fertilisatie methode wordt gekozen als alle sperma-parameters normaal zijn. Ruim voldoende bewegende spermatozoön zijn essentieel voor het slagen van deze conventionele bevruchtingstechniek. De eicellen en het geprepareerde sperma worden voor een bepaalde tijd samen gebracht in een speciaal cultuurschaaltje. Gedurende deze tijd bestaat de kans dat het sperma de eicellen op eigen kracht bereikt en deze bevrucht. Dit is de reden waarom conventionele IVF gezien wordt als de meest “natuurlijke” behandelvorm.


WAAROM EMBRYOLAB?

• Het kweeksysteem wordt strikt gecontroleerd

• Ervaring sinds 1992

• De preparatie van het sperma en het uitvoerig vooronderzoek spelen een belangrijke rol alvorens de conventionele IVF-methode wordt toegepast

• Regelmatige verslaglegging van resultaten als onderdeel van het kwaliteitsbeheerprogramma
points-d-excellence2


10anees


ofir