Cryopreservatie van embryo’s door vitrificatie

Gedurende een IVF-poging worden meestal extra embryo’s gekweekt die van een goede kwaliteit zijn, maar niet gebruikt worden voor een implantatie. Deze extra embryo’s kunnen, met een zeer grote overlevingskans, bewaard worden door middel van cryopreservatie.

Embryolab heeft een veilig en effectief programma opgezet voor deze waardevolle extra embryo’s, middels cryopreservatie door vitrificatie. Dankzij dit programma kunnen echtparen tegen geringe kosten de extra embryo’s bewaren. Hierdoor kunnen echtparen zich verzekeren van extra IVF-pogingen zonder dat extra stimulatiebehandelingen noodzakelijk zijn. Tevens zijn deze embryo’s beschikbaar wanneer een tweede zwangerschapspoging gewenst wordt na de eerste geslaagde zwangerschap.

Uit alle studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, naar de gezondheid van kinderen die geboren zijn uit embryo’s die bewaard zijn geweest met cryopreservatie, blijkt dat de methode veilig is.


WAAROM EMBRYOLAB?

• De vitrificatiemethode is al sinds 2008 in gebruik op de embryologie-afdeling van Embryolab en wordt nog steeds gezien als baanbrekend voor de meeste IVF-centra in de wereld
• De Embryolab Academy organiseert sinds 2013 internationale congressen waarbij wetenschappers uit de gehele wereld deelnemen aan trainingen over het toepassen van deze methoden.
points-d-excellence2


10anees


ofir