Borging van vruchtbaarheid: eicel cryopreservatie door vitrificatie

Deze methode is door de goede resultaten bijzonder geschikt en effectief gebleken, voor zowel de overlevingskans van eicellen na ontdooien bij cryopreservatie als voor de hierop volgende bevruchting.

Vrouwen waarbij de vruchtbaarheid bedreigd wordt (bijvoorbeeld door kanker) alsmede vrouwen die hun kinderwens uitstellen om sociale redenen (carrière en/of de zoektocht naar een partner), hebben nu de mogelijkheid om op een veilige manier eicellen te bewaren met behulp van cryopreservatie.
In 1986, maakte Chen et al. bekend dat het eerste kind geboren was uit eicellen die door middel van cryopreservatie waren bewaard. Deze prestatie was een belangrijke stap op het gebied van voortplantingsondersteuning en cryobiologie. Snel hierna werden echter de initieel positieve klanken opgevolgd door bezorgdheid aangezien elke poging van wetenschappers om de methode uit te voeren mislukte. De pogingen waren gekenmerkt door specifiek lage overlevingskansen en nog lagere successen. De problemen werden geassocieerd met de specifieke kenmerken van de eicel. Aangezien de problemen met de eicellen niet opgelost konden worden, werd de cryopreservatiemethode in eerste instantie niet klinisch toegepast.

Nagenoeg op hetzelfde moment werd er grote vooruitgang geboekt bij de cryopreservatie van embryo’s en sperma, wat leidde tot positieve resultaten bij de klinische toepassing. Ondanks dit bestond er nog steeds een behoefte voor een methode om de vruchtbaarheid van vrouwen te waarborgen. Speciaal voor jonge kinderloze vrouwen, die een grote kans hebben om de vruchtbaarheid deels of zelf helemaal te verliezen.

Onder deze druk hebben wetenschappers naar nieuwe methoden gezocht om cryopreservatie toe te passen. Uit de talrijke experimentele methoden bleek vitrificatie de meest geschikte and effectieve manier voor het toepassen van cryopreservatie op eicellen. Latere verbeteringen aan de methode hebben geleid tot stijgende goede resultaten.

Vandaag de dag is eicel-cryopreservatie beschikbaar en derhalve is het mogelijk om de vruchtbaarheid van vrouwen te waarborgen. Wetenschappelijke studies laten zien dat meer dan 95% van de eicellen die door middel van cryopreservatie zijn bewaard, na ontdooien levensvatbaar zijn en veilig gebruikt kunnen worden voor de bevruchting. De bevruchtingpercentages zijn gelijk zijn aan die van “verse” eicellen.


Vooral

Voor wie is dit van toepassing?

  • Voor degenen waar een kwaadaardige aandoening is gediagnostiseerd. De nieuwe ontwikkeling op het gebied van een vroege diagnose van kanker leiden tot een sterk verbeterde prognose en overlevingskans bij vrouwen. Ondanks de stijgende overlevingskansen zijn de doorgaans gebruikte behandelingen (chemotherapie en bestraling) een grote stressfactor met betrekking tot een eventuele kinderwens. In veel gevallen wordt men geconfronteerd met het feit dat de mogelijkheid bestaat dat ze niet meer in staat zijn om kinderen te krijgen na afloop van de behandeling. De ontwikkelingen op het gebied van cryobiologie bieden de mogelijkheid om hun vruchtbaarheid te behouden.

 

  • Voor degenen met een uitgestelde kinderwens, bijv. omdat men eerst carriere wil maken. Het is wetenschappelijk bewezen dat de vruchtbaarheid van de vrouw afneemt vanaf 35 jaar en zelfs nog sterker vanaf 40-jarige leeftijd. De daling van de vruchtbaarheid heeft in de meeste gevallen betrekking op de mindere kwaliteit van de eicellen. De druk bij vrouwen die een late kinderwens hebben of nog zoekende zijn naar een geschikte partner kan weggenomen worden door, op de vruchtbare leeftijd, eicellen af te nemen voor cryopreservatie.

 

  • Als er familieleden zijn met een vroege menopauze. Deze vrouwen hebben doorgaans een kleine eicelreserve in de eierstokken waardoor ze erg vroeg hun vruchtbaarheid kunnen verliezen. Als deze vrouwen hun eicellen tijdig bewaren met behulp van cryopreservatie zal een vroege menopauze het moederschap niet meer in de weg staan.

 

  • Indien, om persoonlijke morele redenen, van zichzelf of hun partners, geen embryo’s wenst te bewaren met cryopreservatie of extra embryo’s wil laten kweken. Deze stellen kunnen terecht in het eicel cryopreservatieprogramma. Op deze manier kan men de kostbare eicellen bewaren, rekeninghoudend met het morele standpunt. Een bijkomstigheid is dat de mogelijkheid bestaat om een poging te herhalen zodat de vrouwelijke partner niet opnieuw stimulatietherapie dient te ondergaan.

 

Praktisch gezien dient de vrouw in veel gevallen een eierstokstimulatieprogramma te doorlopen met het doel om meerdere eicellen voort te brengen voor de cryopreservatie. Dit stadium duurt ongeveer 10-12 dagen, gerekend vanaf het begin van de menstruatiecyclus.

In specifieke gevallen, waar het gebruik van medicijnen niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid om rijpe eicellen te oogsten tijdens de natuurlijke cyclus of onrijpe eicellen indien de vrouw leidt aan polycysteuze eierstokken. De volgende stap is het oogsten van de eicellen, welke vervolgens beoordeeld worden op de rijpheid en de kwaliteit. Eicellen welke geschikt zijn, worden bewaard met vitrificatie cryopreservatie. In dit geval kunnen de eicellen gedurende veel jaren op een veilige manier bewaard worden.

Dankzij de ontwikkelingen hebben vrouwen nu de mogelijkheid om zelf te beslissen wanneer ze kinderen willen. De mogelijkheden en veilige opslag van eicellen geeft hun de mogelijkheid om zelf de vruchtbaarheid in de toekomst te regelen en grote beslissingen voor het leven te maken zonder enige druk veroorzaakt door de leeftijd.
WAAROM EMBRYOLAB?

De wetenschappers van Embryolab zijn opgeleid in het toepassen van vitrificatie als cryopreservatiemethode met uitstekende resultaten tot gevolg. Deze optie is een weerspiegeling van de morele verplichting van de kliniek om vrouwen en stellen die onze effectieve en verantwoorde manier van voortplantingsondersteuning kiezen respectvol hun kinderwens te laten vervullen.

• Eicellen worden bij Embryolab sinds 2008 bewaard met een zeer hoge overlevingskans, vruchtbaarheid en zwangerschapspercentage.
• Embryolab is één van de weinige laboratoria in Griekenland en zelfs in de wereld met zoveel ervaring op het gebied van eicelvitrificatie.
• Alle parameters worden regelmatig gecontroleerd.
• Speciale elektronische apparatuur bewaakt continue de stikstofniveaus om er zeker van te zijn dat het proces goed blijft verlopen.
points-d-excellence2


10anees


ofir