Behoud van vruchtbaarheid voor mannen: Cryopreservatie van sperma en teelbalweefsel

Op dit moment zijn er veel discussies op sociale en medische forums over moderne levensstijlen en leven. Betrouwbare studies, door internationaal erkende onderzoeksinstellingen en universiteiten, laten zien dat zowel actief als passief roken, overmatig alcoholgebruik, blootstelling aan chemicaliën en straling alsmede enkele andere factoren direct gevaar opleveren voor de gezondheid. Veel van deze factoren leveren ook een serieus gevaar voor de vruchtbaarheid. Zowel vrijwillige als onvrijwillige blootstelling kunnen daarom gevolgen hebben voor de mogelijkheden om kinderen te verwekken.

Een oplossing voor deze hedendaagse problemen is voorhanden door de ontwikkelingen in de cryobiologie en de cryopreservatie van sperma bij mannen. Cryopreservatie van sperma wordt al sinds vele jaren klinisch toegepast en heeft inmiddels voor veel mannen geresulteerd in kinderen, zelfs na behandelingen die een permanent of tijdelijk verlies van hun vruchtbaarheid tot gevolg hadden.


Vooral

Voor welke mannen is spermacryopreservatie van toepassing?

 

  • Volwassen mannen of tieners die voor kanker behandeld worden

 

De afgelopen jaren is een enorme vooruitgang geboekt in de vroege en accurate diagnose van kanker, welke niet alleen de levensverwachting verlengd heeft maar tevens gericht is op het leven na de behandeling. Diverse kankerbehandelingen (chemotherapie, bestraling, chirurgie) kunnen de teelballen schaden (primaire spermaproductie); dit heeft niet alleen invloed op de aanmaak van sperma maar ook op het seksueel functioneren van de patiënt (verminderd libido, vroegtijdige zaadlozing en erectiestoornissen). Cryopreservatie van sperma voorafgaand aan de start van de behandeling zorgt voor het behoud van de vruchtbaarheid en heeft een positieve invloed op het moraal van de patiënt.

 

  • Volwassen mannen en tieners die een behandeling moeten ondergaan waarbij de kans bestaat dat de voortplanting bedreigd wordt

Sommige behandelingen kunnen gedurende een lange periode de vruchtbaarheid van mannen beïnvloeden. Het gebruik van immunosuppressieve medicatie (bijv. voor orgaantransplantaties of auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis) heeft een negatief effect op de aanmaak van goed sperma. Voorafgaand aan dit soort behandelingen wordt aangeraden de patiënt te informeren over de mogelijkheden van het kwaliteitsverlies van zijn sperma en tevens de mogelijkheden bespreken en aanbieden van cryopreservatie voorafgaand aan de start van de behandeling.

 

  • Mannen die een chirurgische behandeling moeten ondergaan

 

Teelbal- (bijv. varicocèle), prostaat- en/of blaaschirurgie die om welke reden dan ook, kan leiden tot permanente of tijdelijke veranderingen in de voortplantingsfuncties van de patiënt. Tevens bestaat de mogelijkheid dat er ten gevolge van de operatie erectiestoornissen kunnen optreden. In al deze gevallen is cryopreservatie aan te raden voorafgaand aan de operatie, zeker indien de patiënt nog jong en kinderloos is, of reeds in een traject zit voor een vruchtbaarheidsstoornis. Dit behoedt de patiënt voor mogelijke complicaties tijdens hun vruchtbare periode.

 

  • Mannen die blootgesteld worden aan chemicaliën

 

Het professioneel- en thuisgebruik, maar ook bij de productie van chemicaliën, in het bijzonder pesticiden, meststoffen en onkruidbestrijdingsmiddelen (agrariërs, tuinders en hoveniers) is een andere belastende factor voor de vruchtbaarheid van mannen. Dit geldt tevens voor mensen die niet weten dat ze blootgesteld worden aan een giftige stof, zoals militairen voor een oefening, politieagenten, offshore personeel, inkt- en verfproductiebedrijven etc.

 

Daarnaast bestaat er ook een kans voor verminderde vruchtbaarheid bij mannen waar de teelballen dagelijks aan hogere temperatuur worden blootgesteld als gevolg van hun voortdurend zittende houding (kantoorpersoneel, vrachtwagen- en taxichauffeurs). In alle gevallen is cryopreservatie van sperma één van de mogelijkheden om desondanks kinderen te kunnen verwekken.

 

  • Mannen met een oligoasthenospermiegeschiedenis

 

In de afgelopen tientallen jaren is de tendens ontstaan  dat mensen op latere leeftijd aan kinderen beginnen wat geresulteerd heeft in de noodzaak om vruchtbaarheid veilig te stellen. Deze behoefte wordt sterk benadrukt door mannen die bekend zijn met een slechte spermakwaliteit. Door middel van cryopreservatie kunnen jonge mannen met bekende vruchtbaarheidsproblemen hun voortplantingsmogelijkheden waarborgen tot op het moment dat zij beslissen om een familie te stichten. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor alle andere mannen die niet direct een kinderwens hebben.

 

Het proces van spermacryopreservatie

 

Het proces is relatief eenvoudig. Het begint met het verzamelen van sperma door masturbatie. Het monster wordt vervolgens verwerkt, gecontroleerd en er wordt een eerste analyse uitgevoerd ten aanzien van de beweeglijkheid. Na de behandeling met speciale cryobeschermingsmiddelen wordt het sample geleidelijk gekoeld tot -196ºC (bij welke temperatuur alle bekende biologische functies van cellen worden stopgezet) en bewaard in speciaal voor dit doel vervaardigde containers voorzien van vloeibaar stikstof. In gevallen van azoöspermie, wordt het sperma chirurgisch verwijderd uit de bijbal (PESA) of uit de teelbal (TESE).

 

Cryopreservatie van sperma, ten behoeve van de borging van de mannelijke vruchtbaarheid, is in de meeste gevallen eenvoudig, pijnloos en goedkoop. Het zou daarom als een optie aangeboden moeten worden in die gevallen waarbij het gezin nog niet compleet is. Met eenvoudige toegang tot informatie hoeft men mannen er niet van te weerhouden vader te worden, aangezien het hen de mogelijkheid geeft om hun   eigen biologische kinderen te verwekken.
WAAROM EMBRYOLAB?

  • Embryolab heeft sinds 1995 wetenschappelijke kennis opgebouwd, wat geleid heeft tot een optimalisatie van de behandeling van het sperma.
  • Ons bedrijf heeft een speciaal cryopreservatiesysteem waarmee op een veilige wijze zeer goede resultaten worden geboekt. Opgeleid in vitrificatie door cryopreservatie worden door de wetenschappers van Embryolab uitstekende resultaten behaald. Deze mogelijkheid weerspiegelt de missie van de kliniek ten aanzien van vrouwen en echtparen die gekozen hebben voor onze effectieve en verantwoorde dienstverlening om respectvol hun kinderwens te vervullen.Cryopreservatie van teelbalweefsel

De diagnose, azoöspermie wordt meestal aangetoond met behulp van een teelbalbiopsie. Tijdens deze ingreep worden meerdere weefselmonsters afgenomen uit de teelballen om te onderzoeken of er rijpe spermatozoön aanwezig zijn. Het weefsel ondergaat een speciale behandeling en wordt vervolgens onderzocht onder een microscoop op de aanwezigheid van sperma. Indien sperma wordt aangetroffen zal dit met behulp van cryopreservatie worden bewaard voor toekomstige IVF-pogingen.

De methode wordt als bijzonder effectief ervaren voor testiculair sperma met uitzondering van enkele gevallen van niet-obstructieve azoöspermie. Hierbij is slechts weinig bruikbaar sperma aanwezig aangezien veel spermacellen doorgaans ernstige morfologische en functionele afwijkingen vertonen. In dit laatste geval zal cryopreservatie van testiculair sperma slechts beperkte voordelen hebben.
WAAROM EMBRYOLAB?

  • Embryolab heeft sinds 1995 wetenschappelijke ervaring, wat geleid heeft tot een optimalisatie van de behandeling van het sperma
  • Ons bedrijf heeft een speciaal cryopreservatiesysteem waarmee op een veilige wijze zeer goede resultaten worden geboektpoints-d-excellence2


10anees


ofir