Eiceldonatieprogramma

Op welke echtparen richt het eiceldonatieprogramma zich?
Het eiceldonatieprogramma is voor echtparen met problemen als:

 • Een vroege menopauze of een pre-menopauze
 • Herhaaldelijk mislukte IVF-pogingen
 • Een verleden met miskramen
 • Bekend met eicellen van een mindere/slechte kwaliteit
 • Bekend met erfelijke afwijkingen
 • Geen effect bij eierstokstimulatie behandelingen
 • Oudere leeftijd – bij vrouwen die de 40 zijn gepasseerd

Le programme de don d’ovocytes garantit à ces couples une augmentation spectaculaire des chances d’avoir un enfant sain.


Voolar

Hoe worden donoren getest?

Kandidaat-donoren worden op 5 niveaus getest:

Niveau 1
Voorkomen: De kandidaat-donor dient, om geaccepteerd te worden voor het programma, jonger te zijn dan 30 jaar, gezond, mooi en mag niet medisch of familiair belast zijn. Uiterlijke kenmerken (haarkleur, kleur van de ogen, lengte en gewicht) worden vastgelegd om de zoektocht naar een donor te vereenvoudigen.

Niveau 2
Afkomst: De afkomst van elke donor wordt gedetailleerd vastgelegd. Hieronder vallen onder andere levensstijl, familie en het opleidingsniveau.

Niveau 3
Psychologisch onderzoek: Alle donoren worden door een ervaren psycholoog onderzocht om de geestelijke gezondheid te bepalen.

Niveau 4
Informatievoorziening: De kandidaat donor-wordt uitgebreid geïnformeerd over de vereisten van het programma, de medicijnen die ze moeten innemen ten behoeve van het oogsten van de eicellen, de potentiële risico’s en het juridisch kader.

Niveau 5
Medisch onderzoek: Kandidaat-donoren ondergaan een reeks van hematologische en genetische testen om te bevestigen dat ze een fysieke en vruchtbare gezondheid hebben. Er wordt onder andere getest op:
• Infectieziekten (Hepatitis B, Hepatitis C, VDRL, HIV I en II)
• Bloedgroep en resusfactor
• Algeheel bloedbeeld
• Controle op bloedarmoede

 • CysticFibrose test
  • Hormoonspiegels
  • Stollingsfactoren
  • Pap-uitstrijktest

Tot slot ondergaan de kandidaat donoren een vaginaal echo-onderzoek om de functie en de locatie van de eierstokken nauwkeurig te bepalen.
Slechts 40-50% van de kandidaat donoren voldoen aan alle vijf niveau’s en worden op de lijst vermeld als Embryolab donoren.
Wat is het juridisch kader in Griekenland?

Binnen het juridisch kader voor eiceldonatie en embryo’s staat vermeld dat:

· Vrouwen tot 50 jaar ontvanger mogen zijn van gedoneerde eicellen of embryo’s.

· Donatie anoniem dient te geschieden.
Voordat de procedure start, voor zowel de donor als de ontvanger, dienen beide de relevante toestemmingsformulieren te ondertekenen zoals juridisch voorgeschreven.
WAAROM EMBRYOLAB?

• Uitvoerig medisch onderzoek uit om de meest geschikte donor te kunnen selecteren
• Donatie gebeurt alleen doorgeschikte donoren en na een strenge controle
• Bij de keuze van een geschikte donor worden zowel de beide fenotype karakters van de ontvanger als de bloedgroep in overweging genomen
• Donoren worden zeer zorgvuldig geselecteerd en onderworpen aan een psychologisch onderzoek door een ervaren psycholoog van Embryolab
points-d-excellence2


10anees


ofir