Specifieke genetische en cytogenetische onderzoeken

De grondbeginselen van Embryolab bestaan uit een harmonieuze samenwerking tussen de verschillende disciplines en wetenschappen. Dit innovatieve concept heeft geleid tot het toevoegen van het cytogenetisch laboratorium en de afdeling voor genetische begeleiding aan ons centrum, met het doel dat dit echtparen kan helpen bij hun inspanningen voor het verkrijgen van het grootste geschenk in het leven… een kind.

De overdracht van genetische afwijkingen van ouders op kinderen is altijd al een serieus probleem geweest. Sinds de mogelijkheden bestaan om genetische afwijkingen vast te stellen, kunnen echtparen waarvan iedere partner een specifieke genetische afwijking heeft van dit feit profiteren (bijv. Type a en b Thalassemie).

Screening voor numerieke chromosomale afwijkingen in eicellen en spermatozoön gerelateerd aan  structurele afwijkingen is een zeer belangrijke test, sinds het bekend is dat de kansen voor chromosomale veranderingen (bijv. syndroom van Down ) toenemen naarmate vrouwen ouder zijn.

Hoewel er ook gevallen bekend zijn, waar veranderingen in de structuur van de chromosomen (omkering en/of translocatie van het chromosoommateriaal) niet leeftijdsafhankelijk is, zijn er zeldzame gevallen bekend van echtparen waar één of beide partners een bijdrage leveren aan een chromosomale verandering (niet noodzakelijk dezelfde). Deze verandering kan leiden tot herhaaldelijke miskramen of meerdere niet-succesvolle IVF-pogingen.

Embryolab is een van de weinige centra in Griekenland en zelfs in de wereld die de onderstaande genetische testen parallel onderneemt met wetenschappelijk precisie en zekerheid:
• Karyotype test op perifeer bloed
• Cystic fibrose test
• Y-chromosoom microdeleties


WAAROM EMBRYOLAB?

  • Embryolabis een van de weinige centra in Griekenland en Europa met een goed georganiseerd cytogenetisch laboratorium.
  • Embryolab heeft sinds de oprichting, eigen genetisch specialisten en moleculair biologen.points-d-excellence2


10anees


ofir