Het bepalen van het percentage sperma met gefragmenteerd genetisch materiaal (DFI)

Onvruchtbaarheid is een belangrijk wetenschappelijk en sociaal gegeven in heel Europa. Recentelijke inspanningen hebben echter geleid tot betere onderzoeksmethoden in relatie tot onvruchtbaarheid bij mannen. Analyse van de beweeglijkheid en morfologie van sperma zijn de belangrijkste testen voor de evaluatie van de mannelijke vruchtbaarheid.
Met eenvoudige zaadanalyse is het niet mogelijk om parameters zoals de kwaliteit van het genetisch materiaal van het sperma, in ogenschouw te nemen.

In wetenschappelijke publicaties staat vermeld dat het genetische materiaal van het sperma is “geprogrammeerd” om veranderingen te ondergaan tijdens het rijpingsproces. Deze veranderingen maken het mogelijk dat waardevolle DNA-informatie op de juiste manier en ongewijzigd overgedragen wordt in de eicel. Tegelijkertijd wordt het sperma hierdoor gevoelig voor fouten, zowel voor de bevruchtingscapaciteit als voor de levensvatbaarheid van het embryo.

Deze gegevens hebben geleid tot de behoefte voor een uitgebreide evaluatie van sperma en de implementatie van specifieke testen welke het percentage gefragmenteerd DNA in sperma (DFI) kunnen bepalen. De studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, bewezen dat “fouten” in het DNA-packaging proces relevant zijn om één of meerdere breuken in de keten van het genetisch materiaal te veroorzaken.

Alle resultaten tezamen bevestigen dat spermamonster met een verhoogd percentage sperma met gefragmenteerd genetisch materiaal, direct gerelateerd kunnen worden aan:
• Een laag percentage bevruchtingen bij IVF-pogingen,
• Embryo’s van een mindere kwaliteit,
• Falen van embryo-implantaties in de baarmoeder,
• Een hoog percentage miskramen, zowel na IVF als na een spontane conceptie.Voor voortplantingsdeskundigen is het duidelijk dat een “normaal” spermamonster niet vanzelfsprekend vruchtbaar is, wat waarschijnlijk de beste uitleg is voor de vele gevallen van onverklaarbare onvruchtbaarheid.
Het fenomeen DNA-fragmentatie in sperma heeft de laatste jaren geleid tot een intensieve zoektocht om de grenzen te bepalen welke bij mannen de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden. Uit de huidig beschikbare data kunnen we opmaken dat > 30% fragmentatie direct leidt tot onvruchtbaarheid. In dergelijke gevallen is het, ondanks dat een eicel correctieve eigenschappen bezit, niet voldoende om embryo’s te verwekken met een normaal genetisch profiel.

Uitgebreid onderzoek toont aan dat fragmentatie van genetisch materiaal veroorzaakt kan worden door verschillende pathologische factoren, zoals variococéles en diverse infecties van de voortplantingsorganen. Factoren van het alledaagse  leven met blootstelling aan chemicaliën en giftige stoffen, roken – actief en passief, zelfs eetgedrag, zijn belangrijk. Enkele van de meeste belangrijke aanpassingen die men kan doen om het probleem te reduceren:

1) stoppen met roken
2) alcoholgebruik verminderen
3) stoppen met het eten van voedsel voorzien van chemische toevoegingen
4) het eten van maaltijden met groenten en fruit die rijk zijn aan antioxidanten.

Vitamine C, E en sommige andere, lijken daarnaast de DNA-structuur in sperma te beïnvloeden en daarmee het zwangerschapspercentage. In gevallen met een hoog percentage gefragmenteerd DNA geeft de afname van sperma direct uit de teelballen, waar het fragmentatiepercentage lager is, zeer goede resultaten.
Onderzoek op sperma, naar parameters die de bevruchtingscapaciteit beïnvloeden, vordert gestaag. De beschikbare gegevens hebben reeds geleidt tot veranderingen van de behandelwijze bij mannelijke onvruchtbaarheid.
De identificatie van het probleem, gecombineerd met een speciale antioxidantenbehandeling, kan een aanzienlijke verbetering van de slagingspercentages van de bevruchting teweeg brengen. Eenvoudige zaadanalyse wordt nu gecombineerd met meer gespecialiseerde testen om het onderzoek af te ronden.
WAAROM EMBRYOLAB?

  • Embryolab is een van de weinige IVF-centra in de wereld die de beschikking heeft over een eigen afdeling voor genetisch advies.
  • De medische onderzoeken worden in ons centrum uitgevoerd door gespecialiseerde cytogenetici.
  • De nauwkeurigheid van de resultaten wordt bewaakt door onze deelname aan een extern kwaliteitscontroleprogramma (UKNEQAS).points-d-excellence2


10anees


ofir