Hormonaal en immunologische onderzoek

Moderne zwangerschapondersteunende centra bieden uitgebreide diensten aan, ten behoeve van mensen die hun vertrouwen schenken. Het is belangrijk dat de diensten geïntegreerd zijn en dat er een directe samenwerking is met een grote groep specialisten, zoals voorplantingsgyneacologen, klinisch embryologen, genetici, moleculaire biologen, psychologen etc. Moderne centra moeten een keuze kunnen maken op basis van klinische – en echografische bevindingen en laboratoriumanalyses.

Laboratoriumonderzoeken zijn de belangrijkste schakel voor het bewaken van de zwangerschaps- ondersteuningspogingen. Vanaf de eerste hormonale en immunologische controle tot aan de zwangerschapsbevestiging worden op vastgestelde tijdstippen laboratoriumonderzoeken uitgevoerd. Om dit te waarborgen is een state-of-the-art immunologisch en hormonaal laboratorium noodzakelijk in een moderne kliniek voor voortplantingsondersteuning.

Embryolab heeft deze behoefte snel begrepen en de faciliteiten van het modern hormonaal en immunologische laboratorium aangepast om effectief in deze behoefte te voorzien. Zij kunnen worden samengevat in twee categorieën

  • Diagnostische aanpak: de identificatie van de factoren bij zowel mannen als vrouwen, welke een succesvolle poging in de weg staan, die leiden tot een snelle en effectieve behandeling.
  • Klinische controle: een snelle controle van hormoonspiegels is uiterst belangrijk voor de denkrichting en het goede verloop van de IVF-poging.

Iedere poging is uniek en verdient respect en de meest geschikte behandeling, het leveren van snelle resultaten kan leiden tot belangrijke beslissingen. Onderzoek naar de oorzaken en de controles tijdens het verloop van de poging, zijn belangrijke onderdelen die een significante bijdrage leveren aan een succesvol resultaat zijnde de geboorte van een kind!

 


Waarom Embryolab?

• Embryolab is één van de weinige IVF-centra met een eigen hormonaal en immunologisch laboratorium
• De nauwkeurigheid van de hormonale testen wordt continue geëvalueerd door de succesvolle deelname aan het Nationaal Extern Quality Assurance Schema.
• Het laboratorium is uitgerust met state-of-the-art apparatuur en de testen zijn volledig herleidbaar.
points-d-excellence2


10anees


ofir