Συγκαλλιέργεια Εμβρύων με Κύτταρα Ενδομητρίου της Γυναίκας

Η μέθοδος αυτή έχει σαν στόχο να βελτιώσει το μέσο καλλιέργειας των εμβρύων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εργαστήριο. Το νέο σύστημα καλλιέργειας οδηγεί σε περισσότερα καλής μορφολογίας έμβρυα, τα οποία έχουν υψηλότερη πιθανότητα να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης και, στη συνέχεια, να οδηγήσουν σε βιώσιμη εγκυμοσύνη.

Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται κύτταρα ενδομητρίου, από προηγούμενο κύκλο της γυναίκας, με μια απλή διαδικασία. Τα κύτταρα αυτά υποβάλονται σε ειδική διαδικασία και, στη συνέχεια, καλλιεργούνται προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ειδικό «στρώμα». Πάνω σε αυτό το στρώμα μεταφέρονται τα έμβρυα της γυναίκας την επόμενη ημέρα από την ωοληψία.

Τα δεδομένα που υπάρχουν συνηγορούν ότι τα κύτταρα του ενδομητρίου βελτιώνουν σημαντικά το περιβάλλον ανάπτυξης των εμβρύων, απομακρύνοντας τα τοξικά μεταβολικά παράγωγα που αποβάλονται από τα ίδια τα έμβρυα και, ταυτόχρονα, εμπλουτίζουν το περιβάλλον με σημαντικά διατροφικά στοιχεία.

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται, κυρίως, σε ζευγάρια με ανεξήγητες αποτυχίες σύλληψης μετά από προσπάθειες με εξωσωματική γονιμοποίηση, καθώς και σε ζευγάρια, που σε προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής, διαπιστώθηκε πρόβλημα ποιότητας των εμβρύων.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Στο Embryolab συνεργάζονται αρμονικά ο κλινικός τομέας με τον εμβρυολογικό
  • Το Embryolab διαθέτει τα πληρέστερα εξοπλισμένα εργαστήρια στην Ελλάδα και όσο λίγα στην Ευρώπη
  • Το επιστημονικό δυναμικό διαθέτει πλούσια εμπειρία στη μέθοδο συγκαλλιέργειας με ομόλογα κύτταρα ενδομητρίουiperoxi


10xronia


dorise_oaria