Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Η μέθοδος της μικρογονομοποίησης εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε ζευγάρια που παρουσιάζουν:

– ανδρική υπογονιμότητα (ολιγοσπερμία, ασθενοσπερμία, τερατοσπερμία, αζωοσπερμία),

– χαμηλή ποιότητα ωαρίων,

– πολύ χαμηλό αριθμό ωαρίων.

Επιπλέον, η μικρογονιμοποίηση ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί χαμηλή επαφή ωαρίου σπερματοζωαρίου. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της μικρογονιμοποίησης επιλέγονται τα σπερματοζωάρια, ως προς τη μορφολογία και την κινητικότητά τους, και ένα προς ένα εισάγονται, με τη χρήση πολύ λεπτής γυάλινης πιπέτας, μέσα στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου. Στόχος της μεθόδου είναι να διασφαλιστεί η είσοδος του σπερματοζωαρίου στο ωάριο. Με την μέθοδο της μικρογονιμοποίησης επιτυγχάνονται πολύ υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης.

Η μέθοδος της μικρογονομοποίησης εφαρμόζεται συστηματικά και με μεγάλη επιτυχία από το 1992. Επιπλέον, η μικρογονιμοποίηση ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί χαμηλή γονιμοποίηση σε προηγούμενη προσπάθεια, όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος της κλασσικής γονιμοποίησης (conventional IVF).

Η ασφάλεια της μεθόδου, σχετικά με την υγεία των παιδιών που γεννιούνται, έχει διαπιστωθεί σε πολλές μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Εμπειρία εφαρμογής από το 1995 που ξεπερνά τους 50.000 κύκλους σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Υποστηρίζεται από διαδικασίες που αποσκοπούν στο συνεχή έλεγχο των συνθηκών καλλιέργειας ώστε να εξασφαλίζονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα της μεθόδου
  • Υποστήριξη με ειδική τεχνολογία (IMSI), η οποία επιτρέπει την υπερμεγέθυνση των σπερματοζωαρίων, διευκολύνοντας έτσι την επιλογή σπερματοζωαρίων, χωρίς μορφολογικές επιβαρύνσεις. Η μέθοδος βελτιώνει σημαντικά την πατρική επίδραση στην αναπτυξιακή πορεία του εμβρύου
  • Τα αποτελέσματα καταγράφονται και αποτελούν μέρος του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας της μεθόδουiperoxi


10xronia


dorise_oaria