Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Η μέθοδος της κλασικής γονιμοποίησης (conventional IVF) επιλέγεται όταν όλες οι παράμετροι του σπέρματος είναι στα φυσιολογικά επίπεδα. Απαραίτητο για την επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να εξασφαλιστεί ικανός αριθμός κινούμενων σπερματοζωαρίων μετά την επεξεργασία του σπέρματος. Στη συνέχεια, ωάρια και επεξεργασμένα σπερματοζωάρια τοποθετούνται μαζί σε ειδικό τρυβλίο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό δίνεται η ευκαιρία στα σπερματοζωάρια να πλησιάσουν μόνα τους τα ωάρια και να τα γονιμοποιήσουν. Αυτός είναι και ο λόγος που από πολλούς η μέθοδος της κλασικής εξωσωματικής θεωρείται περισσότερο «φυσική» προσέγγιση.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Γιατί το σύστημα καλλιέργειας είναι αυστηρά ελεγχόμενο
  • Εμπειρία από το 1992
  • Σημαντικό ρόλο παίζει η προετοιμασία σπέρματος καθώς και η σωστή του αξιολόγηση πριν την εφαρμογή της μεθόδου της κλασικής γονιμοποίησης
  • Συστηματική καταγραφή των αποτελεσμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς βελτίωσηςiperoxi


10xronia


dorise_oaria