Καλλιέργεια Εμβρύων έως το Στάδιο της Βλαστοκύστης

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η παράταση της καλλιέργειας των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης ( ημέρα). Οι πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα έμβρυα που φτάνουν στο στάδιο αυτό είναι αυτά που φέρουν την υψηλότερη εμφυτευτική δυνατότητα και μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά ποσοστά εγκυμοσυνών.

Περίπου το 50-60% των εμβρύων που προκύπτουν στο εργαστήριο φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης. Για τα έμβρυα που δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο στάδιο αυτό, έχει βρεθεί ότι τις περισσότερες φορές πρόκειται για έμβρυα που υπολείπονται αναπτυξιακά, είτε γιατί έχουν αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, είτε γιατί έχουν σταματήσει την αναπτυξιακή τους πορεία σε ένα από τα προηγούμενα στάδια. Για το λόγο αυτό, η επιλογή της εμβρυομεταφοράς στην ημέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος επιλογής των βιωσιμότερων εμβρύων.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι από αυτή τη μέθοδο ευνοούνται περισσότερο ζευγάρια:

– με σχετικά μεγάλους αριθμούς εμβρύων στη διάθεσή τους,

– με πολλαπλές αποτυχίες εμφύτευσης στο παρελθόν,

– που επιθυμούν μεταφορά μόνο ενός εμβρύου, προκειμένου να αποφύγουν οποιοδήποτε ρίσκο δίδυμης ή πολύδυμης εγκυμοσύνης,

– καθώς, επίσης, τα ζευγάρια όπου η ηλικία της συζύγου είναι κοντά ή άνω των 40 ετών.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Ειδική μέριμνα έχει δοθεί στις συνθήκες καλλιέργειας των εμβρύων, προκειμένου αυτές να επιτρέπουν στα έμβρυα να εκδηλώνουν όλες τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες
  • Οι εργαστηριακές συνθήκες καλλιέργειας ελέγχονται αυστηρά και επομένως εξασφαλίζουν ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης στα έμβρυα, με αποτέλεσμα ένας μεγαλύτερος αριθμός εμβρύων να φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης
  • Το ειδικό σύστημα Embryoscope επιτρέπει την αδιάλειπτη καλλιέργεια των εμβρύων, μέχρι να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης, κάτω από συνεχή παρακολούθησηiperoxi


10xronia


dorise_oaria