Ενδομήτρια Σπερματέγχυση

Γίνεται παρακολούθηση της ωοθυλακιορρηξίας, με ή χωρίς πρόκληση, και τοποθέτηση εμπλουτισμένου σπερματικού δείγματος στην ενδομητρική κοιλότητα την ημέρα της ωοθυλακιορρηξίας.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

Στο Embryolab, επιλέγουμε την σπερματέγχυση μόνον αν πληρούνται τα κριτήρια από την εικόνα του σπέρματος. Επιπλέον, διατηρούμε χαμηλό τον αριθμό ωοθυλακίων μετά από πρόκληση (μέχρι τρία ωοθυλάκια) για την αποφυγή πολύδυμων κυήσεων.
iperoxi


10xronia


dorise_oaria