Ανάπτυξη Εμβρύων στο Σύστημα Embryoscope

Το Embryoscope είναι ένας ειδικός κλίβανος καλλιέργειας εμβρύων που έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως το πλέον σύγχρονο και ενδεδειγμένο σύστημα καλλιέργειας και ανάπτυξης εμβρύων. Διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για αυτόματη λήψη φωτογραφιών από τη στιγμή της γονιμοποίησης των ωαρίων έως και την ημέρα της εμβρυομεταφοράς.

Από τη διαδικασία λήψης φωτογραφιών, σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα, δημιουργείται ένα βίντεο (time-lapse video) που παρέχει στους εμβρυολόγους πλήθος καθοριστικών πληροφοριών σχετικά με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των εμβρύων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του Embryoscope είναι η παραμονή των εμβρύων σε σταθερό και ασφαλές περιβάλλον και η δυνατότητα παρατήρησής τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή τους από τον κλίβανο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ομαλότερη εμβρυϊκή ανάπτυξη, αφού αποφεύγεται η έκθεση των εμβρύων σε μεταβολές της θερμοκρασίας και του pH, με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους.

Το καινοτόμο αυτό σύστημα επιτρέπει στους εμβρυολόγους του Embryolab την πλέον ασφαλή αξιολόγηση των εμβρύων, καθώς και την επιλογή των βιωσιμότερων από αυτά, σε σχέση με τα κλασικά συστήματα ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εγκυμοσύνης, ακόμη και για ζευγάρια με προηγούμενες αποτυχίες σε επίπεδο εμφύτευσης.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

To Embryolab είναι μία από τις πρώτες μονάδες, στην Ελλάδα και παγκοσμίως, που εξόπλισε το εργαστήριό του με το Embryoscope, ενώ έχει επενδύσει και στους πλέον σύγχρονους σε δυνατότητες κλιβάνους για να βελτιστοποιήσει τις συνθήκες ανάπτυξης και άρτιας παρακολούθησης των εμβρύων. Είναι ελάχιστες οι μονάδες που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην αξιοποίηση του Embryoscope.
iperoxi


10xronia


dorise_oaria