Πρόγραμμα Δωρεάς Σπέρματος

Η δωρεά σπέρματος, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στο Embryolab διαθέτουμε πολύ πλούσια εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών με δωρεά σπέρματος.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;
  • Το Embryolab συνεργάζεται με διακεκριμένες και διαπιστευμένες τράπεζες σπέρματος του εξωτερικού. Στις τράπεζες αυτές, οι δότες σπέρματος επιλέγονται με πολύ αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης τόσο σε επίπεδο γονιμότητας και σωματικής υγείας όσο και σε επίπεδο κληρονομικότητας και ψυχικής υγείας. Όλα τα δείγματα συνοδεύονται από το πιστοποιητικό υγείας του συγκεκριμένου δότη.
  • Στο Embryolab, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν δείγμα με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του δότη που προτιμούν, καθώς και την ομάδα αίματος. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να φυλάξουν δείγμα από τον ίδιο δότη για μια επόμενη εγκυμοσύνη.iperoxi


10xronia


dorise_oaria