Πρόγραμμα Δωρεάς Εμβρύων

Σε ποια ζευγάρια απευθύνεται το πρόγραμμα δωρεάς εμβρύων;

Για τα ζευγάρια, που εκτός από ωάρια χρειάζονται και σπέρμα, όπως σε περιπτώσεις που στον σύζυγο έχει διαγνωστεί αζωοσπερμία, στο Εmbryolab, λειτουργεί Πρόγραμμα Δωρεάς Εμβρύων. Τα έμβρυα, για το πρόγραμμα αυτό, προκύπτουν από ωάρια δοτριών και γονιμοποιούνται με σπέρμα, το οποίο προέρχεται από πιστοποιημένη τράπεζα σπέρματος.

Στο Πρόγραμμα Δωρεάς Εμβρύων απευθύνονται ζευγάρια που έχουν ιστορικό με:

– πρόωρη εμμηνόπαυση ή προ-εμμηνόπαυση

– επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής

– ιστορικό αποβολών

– ιστορικό κακής ποιότητας ωαρίων

– ιστορικό με κληρονομικό νόσημα

– μη απόκριση σε θεραπείες διέγερσης ωοθηκών

– μεγαλύτερη ηλικία, για γυναίκες άνω των 40 ετών


Ειδικοτερα

Πώς ελέγχονται οι δότριες;

Οι υποψήφιες δότριες, για να γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών, υγιείς, εμφανίσιμες, χωρίς επιβαρυμένο ιατρικό ή κληρονομικό ιστορικό. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών, ύψος, βάρος) καταγράφονται προκειμένου, στη συνέχεια, να διευκολυνθεί η εύρεση της κατάλληλης δότριας για κάθε λήπτρια.

Ο έλεγχος των υποψήφιων δοτριών γίνεται σε 5 επίπεδα:

 Ενημέρωση: Η υποψήφια δότρια ενημερώνεται για τις απαιτήσεις του προγράμματος για την φαρμακευτική αγωγή που θα χρειαστεί να ακολουθήσει, για τη διαδικασία της ωοληψίας, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και για το νομικό πλαίσιο. 

Λήψη Ιστορικού: Για κάθε υποψήφια δότρια, συμπληρώνεται ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό σχετικά με το παρελθόν της, τον τρόπο ζωής της, την οικογένειά της και το επίπεδο μόρφωσής της.

Ιατρικός έλεγχος:
Οι υποψήφιες δότριες υποβάλονται σε μια σειρά από αιματολογικούς και γενετικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή σωματική και αναπαραγωγική υγεία τους. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν:

 • Λοιμώδη νοσήματα (Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, VDRL, HIV I&II)
 • Ομάδα Αίματος και Rhesus
 • Γενική Αίματος
 • Έλεγχος για Μεσογειακή Αναιμία
 • Έλεγχος για Κυστική Ίνωση
 • Ορμονικός έλεγχος
 • Έλεγχος μηχανισμού πήξης του αίματος
 • Τεστ Παπανικολάου

Τέλος, υποβάλονται σε κολπική υπερηχογραφική εξέταση για να διαπιστωθεί η καλή θέση και λειτουργία των ωοθηκών τους.

Γενετικός έλεγχος:
Ο γενετικός έλεγχος όλων των υποψηφίων δοτριών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της διερεύνησής τους στο Embryolab. Στόχος του προγράμματος γενετικού ελέγχου είναι να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού στα άτομα που απευθύνονται στα προγράμματα δωρεάς ωαρίων και εμβρύων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος γενετικού ελέγχου όλες οι υποψήφιες δότριες ωαρίων ακολουθούν τα εξής βήματα:
Βήμα 1: Προσωπική συνέντευξη
Στο στάδιο αυτό από την υποψήφια δότρια λαμβάνεται από εξειδικευμένο γενετικό σύμβουλο λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό όπου επιβεβαιώνεται η καλή υγεία της ίδιας καθώς και του άμεσου οικογενειακού της περιβάλλοντος. Υποψήφιες δότριες με οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου και διαβήτη αποκλείονται από το πρόγραμμα δωρεάς.

Βήμα 2: Καρυότυπος περιφερικού αίματος
Ο καρυοτυπικός έλεγχος όλων των δοτριών αποτελεί μέρος του βασικού γενετικού ελέγχου. Υποψήφιες δότριες που διαπιστώνεται ότι φέρουν κάποια χρωμοσωμική επιβάρυνση αποκλείονται άμεσα από το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων.

Βήμα 3: Έλεγχος για συχνά μονογονιδιακά νοσήματα
Η Θαλασσαιμία και Κυστική ίνωση είναι τα 2 πιο συχνά μονογονιδιακά νοσήματα που απαντούν στον πληθυσμό μας. Ο έλεγχος όλων των υποψήφιων δοτριών για τα 2 αυτά κληρονομικά νοσήματα είναι μέρος του βασικού γενετικού ελέγχου. Υποψήφιες δότριες που διαπιστώνεται ότι είναι φορείς θαλασσαιμίας ή κυστικής ίνωσης αποκλείονται άμεσα.

Επιπλέον γενετικός έλεγχος
Για άτομα φορείς άλλων γονιδιακών νοσημάτων, όπως Fanconi anaemia, Tay-Sachs, Fragile X και αιμορροφιλία, είναι δυνατό να γίνει επιπλέον γενετικός έλεγχος προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί που να πάσχει.

Γενετικός έλεγχος για σπάνιες μεταλλάξεις
Κάθε άνθρωπος μπορεί να φέρει κάποιες σπάνιες μεταλλάξεις. Η πιθανότητα εκδήλωσης τέτοιων σπάνιων γενετικών ασθενειών είναι εξαιρετικά σπάνια και μπορεί να συμβεί μόνο εάν τόσο το σπερματοζωάριο όσο και το ωάριο φέρουν την ίδια μετάλλαξη. Η δυνατότητα του εκτεταμένου γενετικού ελέγχου της υποψήφιας δότριας για την ύπαρξη τέτοιων σπάνιων μεταλλάξεων αυξάνει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του προγράμματος δωρεάς και την πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού.

Ψυχολογική Αξιολόγηση:
Το Embryolab, έχει αναπτύξει ένα πρότυπο πρόγραμμα αξιολόγησης της ψυχικής υγείας όλων των υποψήφιων δοτριών. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να παρέχει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας στα ζευγάρια που απευθύνονται στα Προγράμματα Δωρεάς.
Η όλη διαδικασία διενεργείται από εξειδικευμένο κλινικό ψυχολόγο και αποτελείται από δυο στάδια:
1-Η συνέντευξη με τον κλινικό ψυχολόγο. Στο στάδιο αυτό η υποψήφια δότρια απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το προσωπικό, οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό.
2-Το ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Το συγκεκριμένο τεστ, γνωστό ως :»Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα MMPI-2″, αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το πλέον έγκυρο και αξιόπιστο τεστ προσωπικότητας. Κάθε υποψήφια δότρια συμπληρώνει το ειδικό πολυφασικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να διαπιστωθεί η ειλικρίνεια της και η καλή της ψυχική υγεία.

Ο συνδυασμός της προσωπικής συνέντευξης με MMPI, χαρτογραφεί με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τη ψυχοσύνθεση του ατόμου και τις πτυχές της προσωπικότητάς του και επιτρέπει την ασφαλέστερη αξιολόγηση της καταλληλότητας των δοτριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων.

Το Embryolab είναι μία από τις ελάχιστες Μονάδες στην Ευρώπη και η μόνη στην Ελλάδα που εφαρμόζει τη ψυχολογική αξιολόγηση με τη χρήση του συγκεκριμένου ψυχομετρικού τεστ.


Μόνο το 40-50% των υποψήφιων δοτριών περνούν με επιτυχία τα 5 στάδια της αξιολόγησης, και γίνονται αποδεκτές στον κατάλογο των δοτριών του Εmbryolab.

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα;

Το νομικό πλαίσιο για τη Δωρεά Ωαρίων και Εμβρύων στην Ελλάδα ορίζει ότι:

 • Αποδέκτριες της δωρεάς μπορούν να είναι γυναίκες μέχρι 50 ετών.
 • Η δωρεά πρέπει να γίνεται σε ανώνυμη βάση.

Τόσο η δότρια όσο και η αποδέκτης, πριν την έναρξη της διαδικασίας, υπογράφουν τις αντίστοιχες φόρμες συναίνεσης, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η διαδικασία της δωρεάς ωαρίων είναι απολύτως εμπιστευτική τόσο για την δότρια όσο και για την αποδέκτρια.

Για να μπορέσει μια γυναίκα να γίνει δότρια ωαρίων θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια:

 • Ηλικία: 18-30
 • Να είναι σωματικά και ψυχικά υγιής.
 • Να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όπως αιματολογικές, ουρολογικές, εξετάσεις για όλες τις μεταδοτικές ασθένειες (ηπατίτιδα Β και C, HIV, σύφιλη, κλπ.) και γυναικολογικές εξετάσεις (τεστ Παπανικολάου, κολπικές καλλιέργειες).
 • Να έχει προηγουμένως υπογράψει όλα τα σχετικά νομικά έγγραφα συγκατάθεσής της για την εν λόγω διαδικασία.
 • Να έχει συμπληρώσει με επιτυχία το τεστ προσωπικότητας.

Διαδικασία Ωοληψίας:
Εάν η υποψήφια δότρια κριθεί κατάλληλη, τότε ξεκινάει μια θεραπεία διέγερσης των ωοθηκών της (για περίπου 10-12 ημέρες), με στόχο την ανάπτυξη των ωοθυλακίων. Όταν το μέγεθός τους είναι ικανοποιητικό (έως 18 mm) πραγματοποιείται η συλλογή των ωαρίων. Η διάρκεια της διαδικασίας ανέρχεται σε περίπου 10 λεπτά και πάντοτε υπό την επήρεια μια ελαφριάς μέθης. Οι δότριες ωαρίων συνήθως ανακάμπτουν έπειτα από 30-60 λεπτά και μπορούν να ακολουθήσουν τους συνήθεις ρυθμούς της ζωής τους.

Οι δότριες ωαρίων δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο, καθώς οι πιθανότητες για τη δική τους εγκυμοσύνη στο μέλλον παραμένουν ανεπηρέαστες.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;
 • Η δωρεά γίνεται μόνον από αυστηρά ελεγμένους συμβατούς δότες και δότριες.
 • Στην επιλογή των δοτών λαμβάνονται υπόψη τόσο τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών όσο και οι ομάδες αίματος.
 • Ο εκτενής γενετικός έλέγχος μεγιστοποιεί την πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού.
 • Το Embryolab είναι μία από τις ελάχιστες Μονάδες στην Ευρώπη και η μόνη στην Ελλάδα που εφαρμόζει τη ψυχολογική αξιολόγηση με τη χρήση του ψυχομετρικού τεστ MMPI-2.iperoxi


10xronia


dorise_oaria