Συντήρηση γονιμότητας στις γυναίκες: κρυοσυντήρηση ωαρίων με τη μέθοδο της Υαλοποίησης

Η επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά εξελισσόμενα πεδία της σύγχρονης ιατρικής. Μία από τις πιο πρόσφατες και ίσως συναρπαστικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον κλάδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι η συντήρηση ωαρίων. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων παρέχει τη δυνατότητα στη σύγχρονη γυναίκα να λάβει την πρωτοβουλία να διαχειριστεί τη γονιμότητά της στο μέλλον και να πάρει όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ζωή της, χωρίς την πίεση του χρόνου, καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο η ίδια την αναπαραγωγική της προοπτική.

Η σύγχρονη μέθοδος της υαλοποίησης (vitrification) ξεπερνά όλες τις δυσκολίες που μέχρι πρόσφατα δεν επέτρεπαν την επιτυχή κρυοσυντήρηση ωαρίων. Σήμερα, αποδεικνύεται ότι η συντήρηση της γυναικείας γονιμότητας είναι ένας εφικτός στόχος, μια και τα αποτελέσματά της καταδεικνύουν ότι πάνω από το 95% των ωαρίων που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία κρυοσυντήρησης επιβιώνουν μετά την απόψυξη και μπορούν να μπουν σε διαδικασία γονιμοποίησης, επιτυγχάνοντας ποσοστά αντίστοιχα των φρέσκων ωαρίων.

Το επιστημονικό προσωπικό του Embryolab, όντας ειδικά εκπαιδευμένο στην κρυοσυντήρηση με τη μέθοδο της υαλοποίησης, την εφαρμόζει με άριστα αποτελέσματα. Από το 2008, στο Embryolab συστηματικά συντηρούνται ωάρια με πολύ υψηλά επίπεδα επιβίωσης, γονιμοποίησης και εγκυμοσυνών, καθιστώντας τη Μονάδα μία από τις κορυφαίες του κόσμου στη μέθοδο της υαλοποίησης.

Το Embryolab διατηρεί βάσει πρωτοκόλλων και αυστηρών διαδικασιών τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας στις τράπεζες κρυοσυντήρησης αφού προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχουν όλες τις παραμέτρους και τα επίπεδα αζώτου, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συντήρηση όλων των πολύτιμων ωαρίων.

Επιπλέον, η Διεθνής Εκπαιδευτική Ακαδημία του Embryolab, το Embryolab Academy, έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο σε εργαστηριακές τεχνικές κρυοσυντήρησης.


Ειδικοτερα

Οι γυναίκες που μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από την κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι αυτές, οι οποίες:

Για ιατρικούς λόγους
– ακολουθούν θεραπείες επιβαρυντικές για τη γονιμότητά τους όπως χημειοθεραπεία. Οι πολύ σημαντικές εξελίξεις στο επίπεδο της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων έχουν βελτιώσει την πρόγνωση και την επιβίωση των γυναικών σε σημαντικό βαθμό. Παρά τις εξελίξεις, σε επίπεδο επιβίωσης, τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται (χημειοθεραπεία – ακτινοθεραπεία) εξακολουθούν να είναι πολύ επιβαρυντικά για την αναπαραγωγική δυνατότητα των γυναικών αυτών. Συχνά, οι γυναίκες αυτές, βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο να χάσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα παροδικά ή μόνιμα μετά τη θεραπεία τους.
– έχουν οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης. Οι γυναίκες αυτές διαθέτουν, κατά κανόνα, μικρό απόθεμα ωαρίων στις ωοθήκες τους και αντιμετωπίζουν νωρίτερα διεργασίες μείωσης της γονιμότητάς τους. Αν αυτές οι γυναίκες κρυοσυντηρήσουν τα ωάριά τους έγκαιρα, η ενδεχόμενη πρόωρη εμμηνόπαυση δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να γίνουν μητέρες.

Για επαγγελματικούς ή/και κοινωνικούς λόγους
– μεταθέτουν σε μεγαλύτερη ηλικία την απόκτηση απογόνων για επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους. Έχει, όμως, αποδειχθεί επιστημονικά ότι η γονιμότητα της γυναίκας μειώνεται από την ηλικία των 35 και ακόμη περισσότερο από την ηλικία των 40. Η δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων σε ηλικίες υψηλής γονιμότητας τις απαλλάσσει από την πίεση της ηλικίας και της επιλογής κατάλληλου συντρόφου.

Για λόγους ηθικής προσέγγισης
– δεν επιθυμούν να κρυοσυντηρήσουν έμβρυα ή να παραχθούν υπεράριθμα έμβρυα από την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης για ηθικούς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν τα πολύτιμα ωάριά τους, χωρίς να κλονίσουν την ηθική τους προσέγγιση. Παράλληλα, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν προσπάθεια, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλονται σε νέες θεραπείες διέγερσης.

Η διαδικασία
Για την κρυοσυντήρηση ωαρίων τις περισσότερες φορές η γυναίκα υποβάλλεται σε διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών με στόχο την πολλαπλή παραγωγή ωαρίων. Το στάδιο αυτό διαρκεί περίπου 10-12 ημέρες από την έναρξη της περιόδου. Ακολουθεί το στάδιο της ωοληψίας, κατά το οποίο συλλέγονται τα ωάρια, τα οποία στη συνέχεια καταψύχονται με τη μέθοδο της υαλοποίησης.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Γιατί από το 2008 στο Embryolab συστηματικά συντηρούνται ωάρια με πολύ υψηλά επίπεδα επιβίωσης, γονιμοποίησης και εγκυμοσυνών.
  • Το Embryolab είναι από τα λίγα εργαστήρια στην Ελλάδα και στον κόσμο με τόσο μεγάλη εμπειρία στην μέθοδο της υαλοποίησης ωαρίων
  • Όλες οι παράμετροι ελέγχονται συστηματικά
  • Ειδικά συστήματα ηλεκτρονικά ελέγχουν συνεχώς τα επίπεδα αζώτου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατά την διάρκεια της διαδικασίας άριστη συντήρησή τουςiperoxi


10xronia


dorise_oaria