Κρυοσυντήρηση Εμβρύων με τη Μέθοδο της Υαλοποίησης (Vitrification)

Συχνά, κατά την διαδικασία της εξωσωματικής προκύπτουν πλεονάζοντα έμβρυα, δηλαδή έμβρυα καλής ποιότητας που, όμως, δεν έχουν επιλεγεί για την εμβρυομεταφορά. Τα υπεράριθμα αυτά έμβρυα μπορούν να συντηρηθούν μέσα από τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης, με πολύ υψηλά ποσοστά επιβίωσης.

Για αυτά τα πολύ σημαντικά πλεονάζοντα έμβρυα, στο Embryolab, έχει οργανωθεί ένα πολύ αποτελεσματικό και ασφαλές πρόγραμμα κρυοσυντήρησης εμβρύων με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification). Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, τα ζευγάρια με πολύ μικρό κόστος μπορούν να συντηρήσουν τα πλεονάζοντα έμβρυά τους. Με αυτό τον τρόπο το ζευγάρι εξασφαλίζει τη δυνατότητα για επιπλέον προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, χωρίς την ανάγκη επαναλαμβανόμενων θεραπειών διέγερσης. Επιπλέον, τα έμβρυα αυτά βρίσκονται στη διάθεση του ζευγαριού, προκειμένου να επιδιώξει και δεύτερη εγκυμοσύνη μετά την πρώτη επιτυχή εγκυμοσύνη.

Όλες οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, σχετικά με την υγεία των παιδιών που προκύπτουν από κρυοσυντηρημένα έμβρυα, επιβεβαιώνουν την ασφάλεια της μεθόδου.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • H μέθοδος της υαλοποίησης (vitrification) εφαρμόζεται από το Εμβρυολογικό Τμήμα του Embryolab από το 2008, όταν ακόμη και σήμερα θεωρείται πρωτοποριακή μέθοδος για τις περισσότερες μονάδες εξωσωματικής στον κόσμο
  • Από το 2013, οργανώνονται διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια από το Embryolab Academy, όπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν, προκειμένου να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή των μεθόδων αυτώνiperoxi


10xronia


dorise_oaria