Καθ’ έξιν αποβολές

Οι καθέξιν αποβολές προκαλούν πολύ σημαντικό ψυχολογικό και όχι μόνον κόστος στα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Ο ρόλος της ενδελεχούς διερεύνησης των αιτιών είναι εξαιρετικά σημαντικός για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος.

Στο στάδιο της διερεύνησης γίνεται έλεγχος:

– καρυοτύπων του ζευγαριού,
– θρομβοφιλίας,
– μορφολογίας της μήτρας,
– γονιδιακός και χρωμοσωμικός έλεγχος σε επίπεδο σπερματοζωαρίων και εμβρύων.

Στη συνέχεια, γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας ολοκλήρωσης κύησης σε μία νέα κύηση και προτείνονται θεραπευτικά σχήματα ανάλογα της αιτιολογίας.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

Μια από τις πλέον καινοτόμες αντιλήψεις του Embryolab είναι η αρμονική συνύπαρξη της κλινικής γυναικολογίας, της εμβρυολογίας και της γενετικής συμβουλευτικής.

Η Μονάδα διαθέτει από την ίδρυσή της Τμήμα Γενετικής Συμβουλευτικής, το οποίο παρέχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση στις περιπτώσεις χρωμοσωμικών επιβαρύνσεων. Διεξάγεται εξονυχιστική διερεύνηση του σπέρματος για έλεγχο κατάτμησης DNA και καρυότυπου, ενώ, παράλληλα, εκτιμάται η μήτρα με υστεροσκόπηση.

Το Embryolab είναι μια από τις ελάχιστες μονάδες στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει τόσο μακρά εμπειρία στην υστεροσκόπηση και σε σχετικές χειρουργικές παρεμβάσεις, όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη διόρθωση ανατομικών προβλημάτων.
iperoxi


10xronia


dorise_oaria