Ινομυώματα και γονιμότητα

Τα ινομυώματα συχνά πρέπει να αντιμετωπίζονται, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στη σύλληψη ή ακόμη και να προκαλέσουν αποβολή της κύησης. Γίνεται εκτίμηση της θέσης και του μεγέθους των ινομυωμάτων σε σχέση με την ενδομητρική κοιλότητα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αρνητικής επίδρασης των ινομυωμάτων στη δυνατότητα σύλληψης και στην πιθανότητα αποβολής μίας κύησης. Προτείνονται οι ενδεδειγμένες χειρουργικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των ινομυωμάτων.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

Η ενημέρωση για τη σχέση ινομυωμάτων με την πιθανότητα σύλληψης και αποβολής είναι έγκαιρη και έγκυρη στη Μονάδα μας. Κατά την διερεύνηση, γίνεται ορθή εκτίμηση του αριθμού, του μεγέθους και της θέσης του ινομυώματος, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως υστεροσκόπηση, διακολπικό υπερηχογράφημα, υδρο-υστερογραφία κ.α. Επιπλέον, στο Embryolab διαθέτουμε πολύ πλούσια εμπειρία σε αντίστοιχες χειρουργικές αποκαταστάσεις, οι οποίες διεξάγονται εκεί που ενδείκνυται.
iperoxi


10xronia


dorise_oaria