Διερεύνηση μετά από αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης

Μια αποτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης πάντα φέρει σημαντικό κόστος, ψυχολογικό, σωματικό και οικονομικό. Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους τους ανθρώπους του Embryolab η πλήρης και ενδελεχής διερεύνηση όλων των πιθανών αιτίων της αποτυχημένης προσπάθειας. Αξιοποιούνται εις βάθος όλες οι σύγχρονες εξετάσεις διερεύνησης του σπέρματος, των ωαρίων και εμβρύων.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

Για τα ζευγάρια που εμπιστεύονται το Embryolab μετά από μία ή περισσότερες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και προκειμένου να επιλεγεί η ενδεδειγμένη μέθοδος προηγούνται:

ανασκόπηση στα πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών που έχουν χρησιμοποιηθεί,
– έλεγχος της ωοθηκικής λειτουργίας,
– εξέταση της ενδομήτριας κοιλότητας,
– εξετάσεις φυσιολογίας του σπέρματος.

Η διερεύνηση αυτή οδηγεί με ασφάλεια σε εξατομικευμένη συμβουλευτική που περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόγνωση, καθώς και εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα για το κάθε ζευγάρι ξεχωριστά. Επιπλέον, σε κάποια περιστατικά, που κρίνεται απαραίτητο, εφαρμόζεται Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγεται θεραπεία με δωρεά γαμετών. Όλα τα ζευγάρια έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από έμπειρο ψυχολόγο της μονάδας.
iperoxi


10xronia


dorise_oaria