Εξέταση FISH Σπέρματος

Ο έλεγχος του αριθμού των χρωμοσωμάτων των σπερματοζωαρίων γίνεται με τη μέθοδο FISH (Fluorescent In Situ Hybridisation). Η τεχνική αυτή παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα του γενετικού υλικού των σπερματοζωαρίων, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό από ένα συμβατικό σπερμοδιάγραμμα. Η εμφάνιση αυξημένου ποσοστού σπερματοζωαρίων, με επιβαρυμένο αριθμό χρωμοσωμάτων ή με αυξημένο ποσοστό θραυσμάτων στο DNA, μπορεί να αποτελέσει ένδειξη υπογονιμότητας και πιθανή αιτία για αποτυχημένες εξωσωματικές.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;
  • Το Embryolab είναι μια από τις ελάχιστες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον κόσμο, η οποία διαθέτει Τμήμα Γενετικής Συμβουλευτικής εντός της μονάδας.
  • Η εξέταση FISH εκτελείται στη Μονάδα από ειδικευμένη κυτταρογενετίστρια.
  • Το Embryolab Academy διοργανώνει, από το 2013, διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπου επιστήμονες, από ολόκληρο τον κόσμο, συμμετέχουν προκειμένου να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή των μεθόδων αυτών.iperoxi


10xronia


dorise_oaria