Σπερμοδιάγραμμα με Αυστηρά Κριτήρια

Ο ακριβής προσδιορισμός της ποιότητας ενός δείγματος σπέρματος έχει καθοριστική σημασία για τα ζευγάρια που διαπιστώνουν δυσκολία σύλληψης.

Στα πλαίσια ενός σπερμοδιαγράμματος ελέγχονται:

Ποσότητα δείγματος. Η ποσότητα μιας εκσπερμάτωσης, όταν η συλλογή του δείγματος είναι πλήρης, προσδιορίζει έμμεσα την καλή λειτουργία των αναπαραγωγικών αδένων, όπως του προστάτη και της σπερματοδόχου κύστης. Η ποσότητα του δείγματος πρέπει να κυμαίνεται από 1,5 – 6 ml.

Αριθμός σπερματοζωαρίων. Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που παράγονται σε μια εκσπερμάτωση προσδιορίζουν έμμεσα το επίπεδο λειτουργίας των όρχεων ενός άνδρα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2010), o αριθμός των σπερματοζωαρίων πρέπει να ξεπερνά τα 15.000.000 σπερματοζωάρια ανά κυβικό εκατοστό.

Κινητικότητα σπερματοζωαρίων. Η κίνηση των σπερματοζωαρίων διακρίνεται σε 3 τύπους:

– προωθητική κινητικότητα

– επιτόπια κινητικότητα

– απουσία κινητικότητας

Το σύνολο των προωθητικά κινούμενων σπερματοζωαρίων, σε ένα γόνιμο σπέρμα, ξεπερνά το 32% στην πρώτη ώρα παρατήρησης (WHO, 2010).

Μορφολογία σπερματοζωαρίων. Η μορφολογία είναι, επίσης, μια πολύ σημαντική παράμετρος του σπέρματος. Για τον προσδιορισμό της μορφολογίας, τα σπερματοζωάρια υποβάλονται σε ειδική χρώση, προκειμένου με την βοήθεια μικροσκοπίου να εκτιμηθούν τα σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφολογία. Σε ένα γόνιμο δείγμα, τα σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφολογία πρέπει να ξεπερνούν το 5% (WHO, 2009).
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Η ακρίβεια των μετρήσεων σπέρματος ελέγχεται συστηματικά με επίσημες διαδικασίες πιστοποίησης εξωτερικού ελέγχου (NEQAS).
  • Σε περίπτωση παθολογικών ευρημάτων προσφέρεται δωρεάν συμβουλευτική για το πώς αυτά επηρεάζουν την πιθανότητα σύλληψης και ποια είναι τα ενδεδειγμένα επόμενα βήματα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ποιότητας του σπέρματος ενός άνδρα, καθώς και της γονιμοποιητικής του ικανότητας, απαιτούνται τουλάχιστον δυο διαφορετικές μετρήσεις με απόσταση περίπου 2 μηνών μεταξύ τους.
  • Για μια εξέταση σπέρματος η ενδεδειγμένη αποχή είναι από 2 έως 4 εικοσιτετράωρα το πολύ.
  • Για μια τέτοια εξέταση πρέπει να γνωρίζουμε ότι η χρήση φαρμακευτικών ουσιών, ασθένειες και εμπύρετα επεισόδια μπορούν να επηρεάσουν παροδικά την εικόνα ενός δείγματος σπέρματος. Αν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, είναι καλό να αποφεύγεται η εξέταση του σπέρματος, ώστε να μην οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα.
  • Το κάπνισμα, το αλκοόλ, το αυξημένο σωματικό βάρος είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για την ποιότητα του σπέρματος.iperoxi


10xronia


dorise_oaria