Επεξεργασία Ορχικού Ιστού

Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας, γίνεται βιοψία όρχεως, κατά την οποία λαμβάνονται πολλαπλά ιστοτεμαχίδια και από τους δύο όρχεις του συντρόφου, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία σπερματοζωαρίων. Τα σπερματοζωάρια, που θα βρεθούν σε αυτά τα δείγματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γονιμοποίηση των ωαρίων της συντρόφου.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Η μονάδα διαθέτει έμπειρους ουρολόγους / ανδρολόγους για τη διαδικασία συλλογής ορχικού ιστού
  • Η μέθοδος εφαρμόζεται στο Embryolab με μεγάλη αποτελεσματικότητα από την ίδρυσή τουiperoxi


10xronia


dorise_oaria