Εμπλουτισμός Σπέρματος για Σπερματέγχυση

Για τον εμπλουτισμό, ο σύντροφος δίνει σπέρμα περίπου 2 ώρες πριν την προγραμματισμένη σπερματέγχυση. Με ειδική επεξεργασία, από το δείγμα επιλέγονται τα σπερματοζωάρια με τη μεγαλύτερη κινητικότητα και την καλύτερη μορφολογία. Αυτά τοποθετούνται σε ειδικό θρεπτικό υλικό, στο οποίο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη κινητικότητα και γίνονται περισσότερο ενεργά.

Σε περίπτωση που την ημέρα της σπερματέγχυσης διαπιστωθεί ότι το σπέρμα δε διαθέτει την απαιτούμενη κινητικότητα και δύναμη, ενδέχεται να ζητηθεί και δεύτερο δείγμα από τον σύντροφο. Επιδίωξη είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ενεργοποιημένων σπερματοζωαρίων, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας.

Σε περιπτώσεις που είναι γνωστό ότι υπάρχει θέμα ήπιας ή μέτριας ανδρικής υπογονιμότητας, μπορεί να προηγηθεί η κρυοσυντήρηση 1-2 δειγμάτων σπέρματος. Την ημέρα της σπερματέγχυσης αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την «ενίσχυση» του φρέσκου δείγματος.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Το επιστημονικό δυναμικό της μονάδας δεν προχωρά σε σπερματέγχυση αν δεν πληρούνται τα κριτήρια από την εικόνα του σπέρματος.
  • Η ακρίβεια των μετρήσεων σπέρματος ελέγχεται με συμμετοχή σε σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (UKNEQAS).iperoxi


10xronia


dorise_oaria