Αζωοσπερμία

Ως αζωοσπερμία ορίζουμε την απουσία σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό σε τουλάχιστον 2 δείγματα σπέρματος. Σε περίπτωση αζωοσπερμίας, στο Embryolab, προβλέπεται μια ολοκληρωμένη διαδικασία συμβουλευτικής και διερεύνησης που αποσκοπούν στην ενημέρωση και στην διάγνωση της αιτίας της αζωοσπερμίας, καθώς και στην οργάνωση τρόπων αντιμετώπισης, προκειμένου το ζευγάρι να αποκτήσει ένα υγιές παιδί.

Η εμπειρία στην αντιμετώπιση της αζωοσπερμίας, από το 1995, τοποθετεί το Embryolab στις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τη μεγαλύτερη εμπειρία παγκοσμίως.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Εμπειρία από το 1995 στη διερεύνηση και αντιμετώπιση της αζωοσπερμίας
  • Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεύρεσης σπερματοζωαρίων στους όρχεις με τη μέθοδο micro TESE
  • Υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης με ορχικά σπερματοζωάριαiperoxi


10xronia


dorise_oaria