Ορμονολογικός & Ανοσολογικός Έλεγχος

Μια σύγχρονη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής οφείλει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται. Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών είναι σημαντική η ενεργή και άμεση συνεργασία μιας μεγάλης ομάδας ειδικών επιστημόνων, όπως οι γυναικολόγοι αναπαραγωγής, οι κλινικοί εμβρυολόγοι, οι γενετιστές, οι βιολόγοι, οι ψυχολόγοι κτλ. Οι σύγχρονες μονάδες οφείλουν να κατευθύνουν υπεύθυνα την κάθε προσπάθεια βασιζόμενοι, εκτός των άλλων, τόσο σε κλινικά και υπερηχογραφικά ευρήματα όσο και σε εργαστηριακές αναλύσεις.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις αποτελούν έναν βασικό κορμό της παρακολούθησης της εξέλιξης των προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Από τον αρχικό ορμονολογικό και ανοσολογικό έλεγχο έως και την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης, οι εργαστηριακές εξετάσεις οφείλουν να είναι άμεσες, έγκαιρες και έγκυρες. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι σημαντική η παρουσία ενός σύγχρονου ανοσολογικού και ορμονολογικού εργαστηρίου σε μια Σύγχρονη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Το Embryolab αφουγκράστηκε πολύ γρήγορα την ανάγκη αυτή και ενσωμάτωσε στις εγκαταστάσεις του ένα σύγχρονο Ορμονολογικό και Ανοσολογικό Εργαστήριο για να είναι σε θέση να καλύπτει διαρκώς έγκυρα και αποτελεσματικά τις άμεσες ανάγκες της Μονάδας. Οι ανάγκες αυτές μπορούν να συνοψιστούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

– Διαγνωστική προσέγγιση: Ο έγκυρος εντοπισμός παραγόντων, τόσο στη γυναίκα όσο και στον άνδρα, που στέκονται εμπόδιο στην επιτυχία μιας προσπάθειας, οδηγεί στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

– Κλινική παρακολούθηση: Η άμεση ορμονολογική παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ορθή κατεύθυνση και εξέλιξη της πορείας της προσπάθειας.

Κάθε προσπάθεια είναι μοναδική και αξίζει να τη σεβόμαστε και να την αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει, παρέχοντας άμεσα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε κρίσιμες αποφάσεις. Η διερεύνηση των αιτιών και η παρακολούθηση της εξέλιξης μιας προσπάθειας είναι σημαντικά εργαλεία που βοηθούν σημαντικά στην επιτυχή έκβαση και την απόκτηση ενός παιδιού!


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;
  • Το Embryolab είναι μια από τις ελάχιστες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία διαθέτει Ορμονολογικό και Ανοσολογικό Εργαστήριο εντός της Μονάδας.
  • Η ακρίβεια των ορμονολογικών εξετάσεων ελέγχεται με την επιτυχή συμμετοχή σε Εθνικό Σχήμα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου.
  • Υπάρχει ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός και απόλυτη ιχνηλασιμότητα.iperoxi


10xronia


dorise_oaria