Έλεγχος Θρομβοφιλίας & Αγγειακών Διαταραχών

Το Embryolab διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στη διάγνωση & αντιμετώπιση του φαινομένου θρομβοφιλίας & αγγειακών διαταραχών που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στη γονιμότητα ενός ζευγαριού. Επιπλέον, η Μονάδα διοργανώνει & υποστηρίζει εκπαιδευτικά συνέδρια για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;
  • Το Embryolab είναι μια από τις ελάχιστες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία διαθέτει Ορμονολογικό και Ανοσολογικό Εργαστήριο εντός της Μονάδας.
  • Η ακρίβεια των ορμονολογικών εξετάσεων ελέγχεται με την επιτυχή συμμετοχή σε Εθνικό Σχήμα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου.
  • Υπάρχει ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός και απόλυτη ιχνηλασιμότητα.iperoxi


10xronia


dorise_oaria