ΓΙΑΤΙ EMBRYOLAB;


1. Προσήλωση στην Ποιότητα με Αποδείξεις

Το Embryolab είναι μία από τις πρώτες μονάδες στην Ευρώπη που ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις μιας μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ενέταξε στη λειτουργία του εσωτερικό Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας που παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των πρότυπων κρίσιμων κλινικών, εργαστηριακών, νοσηλευτικών και διοικητικών διαδικασιών σε κάθε τομέα, ώστε η φροντίδα που εισπράττει κάθε ζευγάρι ή άτομο που μας εμπιστεύεται να είναι αψεγάδιαστη.Η παγκόσμια αναγνώριση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Embryolab αποτυπώνεται και στη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας στις δράσεις τις Ακαδημίας. Επιστήμονες και διοικητικά στελέχη μονάδων του κλάδου, απ’ όλο τον κόσμο, συμμετείχαν στα τρία διεθνή συνέδρια που διοργάνωσε το Embryolab Academy, με θέμα «Διαχείριση Ποιότητας και Ρίσκου στα Εργαστήρια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Από τη θεωρία στην πράξη», στη Θεσσαλονίκη (Μάρτιος, 2014), στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής (Δεκέμβριος, 2014) και στην πόλη Leuven του Βελγίου (Μάρτιος, 2016) με σκοπό να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τη γνώση τους στα σύγχρονα διεθνή δεδομένα. Η Ακαδημία έχει ήδη ανακοινώσει το επόμενο ομότιτλο συνέδριο το Σεπτέμβριο του 2016 στη Βραζιλία.Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει το Embryolab πιστοποιούνται κάθε χρόνο κατά ISO 9001:2008 (παλαιότερα ISO 9001:2000) από το 2007, ενώ οι αξιολογήσεις του έγκριτου φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas είναι πάντα τιμητικές.Για το Embryolab, η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, δεν είναι απλή υποχρέωση και μία τυπική διαδικασία. Είναι ένα εργαλείο που βρίσκει εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική του βελτιώνοντάς την συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει:

 • την παροχή βέλτιστων και ασφαλών συνθηκών διενέργειας των κλινικών πράξεων από εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό
 • την εφαρμογή και παρακολούθηση ορθών εργαστηριακών πρακτικών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθιστώντας το εργαστήριο της Μονάδας ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά, σύγχρονα και ασφαλή εργαστήρια στην Ευρώπη!
Για τις γυναίκες και τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί και επιλέγουν το Embryolab, η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 σημαίνει:
 • παροχή της πλέον σύγχρονης, έγκυρης, εξατομικευμένης και αποτελεσματικής επιστημονικής προσέγγισης
 • σχολαστικός, αλλά και με συνέπεια, έλεγχος του εξοπλισμού της μονάδας
 • διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού της μονάδας
 • σεβασμός και φροντίδα για την ασφάλεια της υγείας των ανθρώπων
 • διασφάλιση της απόλυτης διακριτικότητας και της εχεμύθειας
 • ομαδική συνεργασία όλων των τμημάτων για να επιτυγχάνονται πάντα βέλτιστα αποτελέσματα
 • εφαρμογή προληπτικών ενεργειών για τη διασφάλιση του αποτελέσματος
 • αξιόπιστες διεργασίες εργαστηριακών αποτελεσμάτων
 • αναζήτηση εξατομικευμένων προτάσεων για την πλέον σύντομη και ασφαλή διαδρομή προς την εγκυμοσύνη.
Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι το Embryolab είναι από τις ελάχιστες μονάδες στην Ευρώπη και η μοναδική στην Ελλάδα με διαπίστευση κατά το κλινικό πρότυπο ISO15189:2012 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για την αξιολόγηση του δείκτη κατακερματισμού του γενετικού υλικού του σπέρματος Sperm DNA Fragmentation Index (SDF Index-Halo Sperm) και των ορμονών αναπαραγωγής (LH, FSH, E2, Progesterone, Prolactin και b-hCG). Το κλινικό ISO15189:2012 είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρότυπο, το οποίο αφορά σε κλινικά εργαστήρια που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των αναλύσεων που διενεργούνται στη Μονάδα. Η διαπίστευση κατά το πρότυπο αυτό έχει παγκόσμια εμβέλεια και αναγνώριση.Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Embryolab στοχεύει πάντα σε υψηλή αποτελεσματικότητα με σεβασμό στο όνειρο και στις ανάγκες των ανθρώπων. Το Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και της τελευταίας τεχνολογικής γενιάς εργαστηριακό εξοπλισμό, δημιουργούν υψηλά ποσοστά σε επιτυχείς εγκυμοσύνες.

2. Μη Επεμβατική Μέθοδος Καλλιέργειας Εμβρύων

Οι συνθήκες καλλιέργειας και ανάπτυξης των εμβρύων συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Το Embryolab είναι μια από τις πρώτες μονάδες στην Ελλάδα και την Ευρώπη που επένδυσε στους πλέον σύγχρονους κλιβάνους ανάπτυξης εμβρύων.Το Embryoscope είναι ένας ειδικός κλίβανος καλλιέργειας εμβρύων, ο οποίος έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως το πλέον σύγχρονο και ενδεδειγμένο σύστημα καλλιέργειας και ανάπτυξης εμβρύων. Διαθέτει ενσωματωμένες κάμερες για αυτόματη λήψη φωτογραφιών, από τη στιγμή της γονιμοποίησης των ωαρίων έως και την ημέρα της εμβρυομεταφοράς.Από τη διαδικασία λήψης φωτογραφιών, σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα, δημιουργείται σε πραγματικό χρόνο ένα βίντεο (time-lapse video) που παρέχει στους εμβρυολόγους πλήθος καθοριστικών πληροφοριών σχετικά με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των εμβρύων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του Embryoscope είναι η παραμονή των εμβρύων σε σταθερό και ασφαλές περιβάλλον και η δυνατότητά παρατήρησής τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή τους από τον κλίβανο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ομαλότερη εμβρυϊκή ανάπτυξη, αφού αποφεύγεται η έκθεση των εμβρύων σε μεταβολές της θερμοκρασίας και του pH με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους.Το καινοτόμο αυτό σύστημα επιτρέπει στους εμβρυολόγους την πλέον ασφαλή αξιολόγηση των εμβρύων, καθώς και την επιλογή των βιωσιμότερων από αυτά σε σχέση με τα κλασικά συστήματα ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εγκυμοσύνης, ακόμη και για ζευγάρια με προηγούμενες αποτυχίες σε επίπεδο εμφύτευσης.Δείτε επίσης: Embryoscope

3. Διασφάλιση Ιχνηλασιμότητας όλων των Διαδικασιών με το Πρωτοποριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης MATCHER

Το Embryolab, πρώτο στην Ελλάδα και από τις πρώτες μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης παγκοσμίως, επέλεξε να ενσωματώσει στη λειτουργία του το Matcher. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, που διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, την ταυτοποίηση και τη φωτογραφική καταγραφή όλων των εργαστηριακών διαδικασιών που πραγματοποιούνται, τεκμηριώνοντας έτσι την ασφάλεια όλων των βημάτων.Δείτε επίσης: Σύστημα Matcher

4. Η Προηγμένη Διεθνώς Αναγνωρισμένη Τεχνογνωσία και Εκπαίδευση Επιστημόνων απ’ όλο τον Κόσμο

Η Μονάδα είναι το άθροισμα της γνώσης των ανθρώπων της. Το Embryolab διαχρονικά πίστευε και εφάρμοζε στην πράξη την διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της σε όλους του κλάδους- επιστημονικό, νοσηλευτικό και διοικητικό- μέσω συνεχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας ενημερώνεται διαρκώς για τις παγκόσμιες εξελίξεις, καθώς και για τις τεχνολογικές και επιστημονικές καινοτομίες στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συμμετέχοντας σε κορυφαία διεθνή συνέδρια.Όμως, το σημαντικότερο όλων, είναι ότι το Embryolab, από την ίδρυσή του, βάζει ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι στην προαγωγή της παγκόσμιας γνώσης της επιστήμης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η ακαδημία του Embryolab, ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός Embryolab Academy, έχει συμβάλλει μέσω των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και συνεδρίων στην διάδοση νέων καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων, εκπαιδεύοντας εμβρυολόγους, γυναικολόγους και γενετιστές από ολόκληρο τον κόσμο.Δείτε επίσης: Embryolab Academy

5. Κορυφαία Ποσοστά Επιτυχίας σε σχέση με τους Διεθνείς Δείκτες

Το Embryolab εφαρμόζει πιστά τους κανόνες που ακολουθούν οι διεθνείς οργανισμοί υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ως προς την επεξεργασία και δημοσιοποίηση στατιστικών δεικτών επιτυχίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, τα ποσοστά επιτυχίας του Embryolab είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως, τόσο τα συγκεντρωτικά και ανά ηλικιακή ομάδα όσο και τα επιμέρους της δωρεάς γενετικού υλικού και της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης.Σχετικά με την ορθή ερμηνεία των στατιστικών δεδομένων που παρουσιάζει μια μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:Μια μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κρίνεται πάντα από τα αποτελέσματα των κυήσεών της! Φυσική απόρροια αυτού είναι η τάση παγκοσμίως, να παρουσιάζονται όσο το δυνατόν υψηλότερα στατιστικά δεδομένα που αποσκοπούν στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού υπογόνιμων ζευγαριών. Για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων μιας μονάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των κύκλων κάθε ηλικιακής ομάδας και κάθε ιστορικού προφίλ υγείας.  Το Embryolab δεν απορρίπτει κανένα περιστατικό όσο πολύπλοκο και αν είναι διότι κάθε γυναίκα και κάθε ζευγάρι έχει δικαίωμα στο όνειρο εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα επιστημονικά πιθανότητες επιτυχίας. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη στατιστική επεξεργασία να λαμβάνονται υπόψη οι εγκυμοσύνες υγιών παιδιών και όχι μόνον τα θετικά τεστ κύησης.Οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις αξιολογήσεις στατιστικών δεικτών επιτυχίας είναι:– αριθμός κύκλων εξωσωματικής, όσο μεγαλύτερο το δείγμα, τόσο πιο αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Τα ποσοστά που δημοσιεύονται να διευκρινίζουν σε τι αριθμό αντιστοιχούν!– μέσος όρος ηλικίας γυναικών, δείχνει πόσο επιλεκτική είναι μια μονάδα εξωσωματικής στο τι περιστατικά αναλαμβάνει– ποσοστά κύησης ανά ηλικιακές ομάδες (30-35, 35-40, 40-45, κοκ), καθώς έτσι τοποθετείται ορθότερα κάποιος ενδιαφερόμενος σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο– ποσοστό ακύρωσης, δείχνει με διαφάνεια πως ένα ποσοστό δεν θα ολοκληρώσει την αγωγή και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζει κανείς από την αρχή– ενημερώσεις στατιστικών σε ετήσια βάσηποσοστό θετικού τεστ κύησης δεν συνεπάγεται ποσοστό γεννήσεων, καθώς μέρος των θετικών τεστ κύησης αποβάλλει.– τα ποσοστά πολυδυμίας είναι σημαντικά, γιατί αντανακλούν στον αριθμό των εμβρύων που εμφυτεύονται, και στην πολιτική της μονάδας σχετικά με την πρόληψη μαιευτικών επιπλοκών– ειδικές κατηγορίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα πρέπει να διαθέτουν ποσοστά γέννησης υποχρεωτικά και στοιχεία υγείας των νεογνών, πχ. Προεμφυτευτική Διάγνωση.Δείτε επίσης: Τα αποτελέσματά μας

6. Εξατομικευμένη Προσέγγιση Κλινικών και Εργαστηριακών Εφαρμογών σε Υψηλό Βαθμό και σε κάθε Λεπτομέρεια

Κάθε ζευγάρι και κάθε άτομο ξεχωριστά είναι διακριτό. Στην επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν υπάρχουν τυποποιημένες λύσεις. Το Embryolab εφαρμόζει στην πράξη τόσο την αρχή της αναλυτικής διερεύνησης των αιτιών της υπογονιμότητας πριν την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής οδού (που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και η φυσική σύλληψη) όσο και της σύνθεσης της γνώσης πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Το Embryolab κατέχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία που του επιτρέπει να προσαρμόζει, με μεγάλη ακρίβεια, τα κλινικά και εργαστηριακά πρωτόκολλα στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου ξεχωριστά, σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

7. Ιατρικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τελευταίας Γενιάς

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς και εξ’ορισμού στηρίζεται στην πρόοδο της υψηλής τεχνολογίας, για την λεπτομερή παρατήρηση και επιλογή των ωαρίων και σπερματοζωαρίων, καθώς και για την καλλιέργεια των πολύτιμων εμβρύων σε όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο εργαστήριο. Το Embryolab είναι μία από τις πρώτες μονάδες παγκοσμίως που έδωσε τόσο μεγάλη βαρύτητα στην τεχνολογία αιχμής και επενδύει συστηματικά σε κάθε νέα επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη που αποδεδειγμένα μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.Μερικά μόνο ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Οι κλίβανοι τελευταίας τεχνολογίας, με τριπλό σύστημα ελέγχου και εισόδου αερίων -οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα- που ελάχιστες μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης διαθέτουν, οι οποίοι εξασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας σε ένα σταθερό περιβάλλον για τα πολύτιμα έμβρυα.
 • Τα συστήματα βιντεοσκόπησης των εμβρύων για τη συνεχή παρακολούθηση της αναπτυξιακής τους πορείας και επομένως την ακριβέστερη επιλογή των εμβρύων με την υψηλότερη πιθανότητα να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη.
 • Τα εξειδικευμένα συστήματα laser για την συγκεκριμένη εφαρμογή διαδικασιών υψηλής ακρίβειας στα έμβρυα.
 • Τα νέα οπτικά συστήματα υπερμεγένθυσης (IMSI) για την καλύτερη επιλογή σπερματοζωαρίων με σκοπό την βελτιστοποίηση της πατρικής επίδρασης στην αναπτυξιακή πορεία των εμβρύων.
 • Οι υπερήχοι νέας γενιάς που ελάχιστες μονάδες IVF στον κόσμο διαθέτουν και απεικονίζουν σημαντικές λεπτομέρειες για τον αριθμό και τον όγκο και την αιμάτωση των ωοθηλακίων.
Τέλος, συστηματικά ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε διαρκώς τον εργαστηριακό μας εξοπλισμό ώστε να βρισκόμαστε στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και άμεσα να προσφέρουμε τα οφέλη της στα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται.Δείτε επίσης: Κορυφαία Εργαστήρια 4D υπέρηχοι Καινοτομία Embryolab

8. Η Υψηλή Εξειδίκευση και Αφοσίωση στα Ήπια Πρωτόκολλα Θεραπείας
Το κλινικοεργαστηριακό δυναμικό του Embryolab διαθέτει μοναδική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο στη συλλογή ωαρίων και εμβρύων υψηλής ποιότητας και αυξημένης εμφυτευτικής δυνατότητας για ακόμη υψηλότερα αποτελέσματα.
9. Eξαιρετικά Aποτελεσματικά Προγράμματα Κρυοσυντήρησης Ωαρίων και Εμβρύων

Το Embryolab είναι μία από τις πρώτες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παγκοσμίως που εφάρμοσε με επιτυχία τα καινοτόμα πρωτόκολλα κρυοσυντήρησης εμβρύων και ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification). Το εξαιρετικά αποτελεσματικό αυτό πρόγραμμα εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά επιβίωσης και εγκυμοσυνών μετά την απόψυξη! Η επιτυχία του προγράμματος αυτού αντανακλά την προηγμένη εργαστηριακή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η ομάδα του Embryolab, ενώ τις συγκεκριμένες τεχνικές κρυοσυντήρησης τις διδάσκει σε πάρα πολλούς επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Embryolab Academy.Δείτε επίσης: Συντήρηση γονιμότητας στις γυναίκες: κρυοσυντήρηση ωαρίων με τη μέθοδο της Υαλοποίησης Κρυοσυντήρηση εμβρύων με τη μέθοδο της Υαλοποίησης (Vitrification) Δραστηριότητες Embryolab Academy

10. Εφαρμογή Εξειδικευμένων Προγραμμάτων για την Αντιμετώπιση της Αζωοσπερμίας καθώς και χρήση της Μεθόδου IMSI

Το κλινικοεργαστηριακό δυναμικό του Embryolab διαθέτει πλούσια εμπειρία από το 1995 τόσο στη διερεύνηση & συμβουλευτική της αζωοσπερμίας όσο και στην εφαρμογή διαδικασιών μικροχειρουργικής σε συνδυασμό με ειδικές εργαστηριακές τεχνικές για τη βελτίωση της πιθανότητας ανεύρεσης σπερματοζωαρίων.Σε περιπτώσεις που το σπέρμα είναι επιβαρυμένο εφαρμόζεται η μέθοδος του IMSI, η οποία δίνει την δυνατότητα της επιλογής των υγιέστερων σπερματοζωαρίων, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η χρήση σπερματοζωαρίων με επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν είναι ορατές με τους κοινούς φακούς που χρησιμοποιούνται σε συμβατικά εργαστήρια.Δείτε επίσης: Διερεύνηση και αντιμετώπιση θεμάτων ανδρικής γονιμότητας IMSI: η νέα βελτιωμένη εφαρμογή της μικρογονιμοποίησης

11. Πρόγραμμα Προεμφυτευτικής Διάγνωσης στην Πράξη

Η Μονάδα του Embryolab έχει πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή των μεθόδων της προ-εμφυτευτικής διάγνωσης, καθώς διαθέτει εσωτερικό εργαστήριο κυτταρολογικών και γενετικών εξετάσεων. Πρόσφατα δημοσίευσε μια οχταετή μελέτη που παρουσιάζει τα εντυπωσιακά κλινικά συμπεράσματα της μεθόδου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στα ζευγάρια που είναι φορείς γενετικής νόσου, όπως η μεσογειακή αναιμία και η κυστική ίνωση, και επιθυμούν να ελέγξουν τα έμβρυά τους πριν την έναρξη μιας εγκυμοσύνης, προκειμένου να αποφύγουν μια δυσάρεστη διακοπή κύησης, και πολύ περισσότερο, την γέννηση ενός παιδιού που πάσχει από γενετική νόσο. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις όπου η ηλικία της γυναίκας αποτελεί αιτία για αυξημένη πιθανότητα παθολογικών εμβρύων, ή ακόμη και στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται ιστορικό με επαναλαμβανόμενες αποβολές που σχετίζονται με χρωμοσωμικές επιβαρύνσεις. Το πρόγραμμα προεμφυτευτικής διάγνωσης του Embryolab διακρίνεται από αυστηρά κλινικά και εργαστηριακά πρωτόκολλα, γι’ αυτό άλλωστε παρουσιάζει μεγάλη αποτελεσματικότητα, όπως επιβεβαιώνεται και από τα υψηλά ποσοστά γεννήσεων φυσιολογικών και υγιών παιδιών.Δείτε επίσης: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση

12. Πλήρες Πρόγραμμα Γενετικής Συμβουλευτικής

Το Embryolab είναι μία από τις ελάχιστες μονάδες IVF διεθνώς που διαθέτει εσωτερικό Τμήμα Γενετικής Συμβουλευτικής. Η ερμηνεία ευρημάτων γενετικών εξετάσεων και ο προσδιορισμός της πιθανότητας απόκτησης υγιών απογόνων είναι πολύ σημαντική πληροφορία για τα ζευγάρια που διαπιστώνεται ότι έχουν αυξημένη προδιάθεση να παράγουν ωάρια ή σπερματοζωάρια γενετικά επιβαρυμένα.Δείτε επίσης: Γενετική Συμβουλευτική Ειδικές γενετικές εξετάσεις

13. Ολιστική Προσέγγιση στη Γονιμότητα: Ειδικά Προγράμματα Ψυχολογικής, Διατροφικής Υποστήριξης & Βελονισμού εντός της Μονάδας

Στο Embryolab λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, διατροφικής υποστήριξης και βελονισμού για την καλύτερη υποστήριξη του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ο συγκερασμός πολλών συμπληρωματικών επιστημονικών ειδικοτήτων και αποτελεί ιδρυτική αρχή του Embryolab η παροχή των πληρέστερων υπηρεσιών σε κάθε ζευγάρι που μας εμπιστεύεται.Δείτε επίσης: Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτική Διατροφική Υποστήριξη & Συμβουλευτική Βελονισμός

14. Αυστηρών Προδιαγραφών Προγράμματα Δωρεάς

Η δωρεά γενετικού υλικού είναι μια μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Μπορεί να αφορά τόσο σε δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίου, ή και δωρεά εμβρύων. Η μέθοδος προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο τόσο των δοτών όσο και των δεκτριών.Ο έλεγχος των δοτριών ωαρίων, πιο συγκεκριμένα, αφορά τόσο στην εκτίμηση της γονιμότητας τους, όσο και στην κλινική και ψυχολογική τους κατάσταση. Η νομοθεσία στην Ελλάδα σχετικά με την δωρεά γενετικού υλικού είναι από τις πιο ευνοϊκές σήμερα στην Ευρώπη, κάτι που σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών που παρέχονται στο Embryolab και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, καθιστούν την δωρεά πολύ διαδεδομένη, ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία γονιμότητας.Στο Embryolab έχουμε οργανώσει ένα πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, σε ένα πλαίσιο υψηλής ασφάλειας και φροντίδας. Αυτό το επιτυγχάνουμε θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια:

 • Μόνο κοπέλες έως 30 ετών μπορούν να γίνουν δότριες.
 • Όλες οι υποψήφιες δότριες υποβάλονται σε λεπτομερή ιατρικό, γυναικολογικό, γενετικό και ψυχολογικό έλεγχο, προκειμένου να τεκμηριωθεί η καλή σωματική, αναπαραγωγική και ψυχική τους υγεία.
 • Όλες οι δότριες που επιλέγονται υπογράφουν συγκεκριμένες φόρμες συναίνεσης, όπως προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία, όπου πιστοποιούν ότι συναινούν να γίνουν δότριες ωαρίων και ότι αναγνωρίζουν την ανωνυμία του προγράμματος.
 • Για την επιλογή της κατάλληλης δότριας λαμβάνονται υπόψη τόσο τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της δέκτριας όσο και οι ομάδες αίματος του ζευγαριού.
 • Με συμμάχους την ελληνική νομοθεσία, η οποία διασφαλίζει την ανωνυμία αυτής της ανεκτίμητης πράξης, καθώς και όλο το άρτια επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του Embryolab, η κάθε δότρια νιώθει ασφάλεια και πολύ υψηλά επίπεδα φροντίδας σε κάθε βήμα της διαδικασίας.
 • Μόνον ήπια σχήματα διέγερσης εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλιστούν ωάρια υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας.
 • Εάν η δότρια δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στη φαρμακευτική αγωγή, τότε η προσπάθεια διακόπτεται και επαναλαμβάνουμε προσπάθεια με νέα δότρια, χωρίς επιπλέον χρέωση στο ζευγάρι.
 • Στο τέλος της διαδικασίας το ζευγάρι παίρνει ένα πιστοποιητικό υγείας της δότριας όπου αναγράφονται όλες οι εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί η δότρια καθώς και την ηλικία της.
Το πρόγραμμα της δωρεάς ωαρίων του Embryolab εξασφαλίζει πολύ υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης στα ζευγάρια που καταφεύγουν σε αυτό και οδηγεί στην εκπλήρωση του πιο σημαντικού μας ονείρου, αυτό της μητρότητας!Δείτε επίσης: Προγράμματα Δωρεάς Υψηλών Προδιαγραφών

15. Το Φιλικό, Ήρεμο, Σύγχρονο και Ανθρώπινο Περιβάλλον

Το Embryolab γεννήθηκε από το όνειρο ζωής των ιδρυτών του να προσφέρουν τις γνώσεις τους στην υπηρεσία των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τη δυσκολία σύλληψης. Ο σεβασμός στον άνθρωπο και στις ανάγκες του αποτυπώνεται μέσα από το ειλικρινές χαμόγελο & τη ζεστή φροντίδα των ανθρώπων του Embryolab. Διότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στο όνειρο…