Τα Αποτελέσματά μας

Το Embryolab εφαρμόζει πιστά τους κανόνες που έχουν συνδιαμορφώσει και ακολουθούν οι διεθνείς οργανισμοί τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική και διέπουν τη λειτουργία των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ως προς την επεξεργασία & δημοσιοποίηση στατιστικών δεικτών επιτυχίας (livebirth rates) κάθε μήνα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των κύκλων κάθε ηλικιακής ομάδας και κάθε ιστορικού προφίλ υγείας ανεξαρτήτως της συνθετότητάς τους.  Το Embryolab δεν επιλέγει εύκολα περιστατικά που ενδεχομένως βελτιώνουν τους στατιστικούς δείκτες επιτυχίας. Αντιθέτως, αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση, όσο πολύπλοκη και αν είναι, διότι κάθε γυναίκα και κάθε ζευγάρι έχει δικαίωμα στο όνειρο εφόσον υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες πιθανότητες επιτυχίας. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό, κατά τη στατιστική επεξεργασία, να λαμβάνονται υπόψη οι εγκυμοσύνες υγιών παιδιών και όχι μόνο τα θετικά τεστ κύησης.

Οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις αξιολογήσεις στατιστικών δεικτών επιτυχίας είναι οι εξής:

  • Ο αριθμός κύκλων εξωσωματικής: όσο μεγαλύτερο το δείγμα τόσο πιο αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα τα αποτελέσματα.
  • Ο μέσος όρος ηλικίας γυναικών: δείχνει πόσο επιλεκτική είναι μια μονάδα εξωσωματικής στο είδος των περιστατικών που αναλαμβάνει.
  • Τα ποσοστά κύησης ανά ηλικιακές ομάδες (30-35, 35-40, 40-45, κ.ο.κ.), καθώς έτσι τοποθετείται ορθότερα κάποιος ενδιαφερόμενος σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο.
  • Το ποσοστό ακύρωσης, το οποίο δείχνει, με διαφάνεια, πως ένα ποσοστό δε θα ολοκληρώσει την αγωγή και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζει κανείς από την αρχή.
  • Οι ενημερώσεις των στατιστικών σε ετήσια βάση.
  • Ότι το ποσοστό θετικού τεστ κύησης δε συνεπάγεται ποσοστό γεννήσεων, καθώς μέρος των γυναικών με θετικά τεστ κύησης αποβάλει.
  • Τα ποσοστά πολυδυμίας: είναι σημαντικά γιατί αντανακλούν τον αριθμό των εμβρύων που εμφυτεύονται και την πολιτική της μονάδας σχετικά με την πρόληψη μαιευτικών επιπλοκών.
  • Ότι οι ειδικές κατηγορίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ποσοστά γέννησης και στοιχεία υγείας των νεογνών π.χ. στην Προεμφυτευτική Διάγνωση.

Η αλήθεια επιβραβεύεται και οι δείκτες επιτυχίας, όταν είναι αξιόπιστα υψηλοί, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ EMBRYOLAB 2014