Κορυφαίες Υπηρεσίες


Η επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καλύπτει πολλούς περισσότερους τομείς από την εξωσωματική γονιμοποίηση που αποτελεί μια μόλις ψηφίδα στο μωσαϊκό της επιστήμης. Μια από τις καινοτόμες αντιλήψεις του Embryolab, που εισήγαγε στον κλάδο, είναι η εξατομίκευση των θεραπειών με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου ή ζευγαριού. Οι εξειδικευμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι είναι πάρα πολλές και αποτυπώνουν αυτή τη μοναδικότητα, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες και εξειδικεύσεις (όπως της γενετικής συμβουλευτικής, της ανοσολογίας, της ψυχολογίας και της διατροφικής συμβουλευτικής) εντάχθηκαν για πρώτη φορά καθετοποιημένα στην Ελλάδα από το Embryolab.

Η ποιότητα αυτού του μεγάλου εύρους εξετάσεων και θεραπειών εξασφαλίζεται αφενός από την αρμονική σχέση όλων των τομέων του επιστημονικού του προσωπικού και, αφετέρου, από τους μηχανισμούς ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια και τις εξαιρετικά σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές.