Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι η τεχνική Freeze all οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα!

Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι η τεχνική Freeze all οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα!
02 Σεπ 2017

Η εμβρυομεταφορά είναι το στάδιο με το οποίο ολοκληρώνεται ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά την οποία μεταφέρονται στη μήτρα της μητέρας έμβρυα που προέκυψαν στο πλαίσιο της προσπάθειας. Τα τελευταία χρόνια και με αφορμή επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι η διαδικασία της διέγερσης ωοθηκών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργικότητα του ενδομητρίου, ολοένα και περισσότερες μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, παγκοσμίως προτιμούν να κρυοσυντηρήσουν το σύνολο των εμβρύων για να κάνουν εμβρυομεταφορά σε επόμενο κύκλο της γυναίκας όταν η λειτουργικότητα του ενδομητρίου έχει επανέλθει!

Το πλεονέκτημα της νέας αυτής πρακτικής επιβεβαιώνεται σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο του Stanford στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Fertility & Sterility. Στη συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκαν συνολικά 2.910 κύκλοι εξωσωματικής και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εμβρυομεταφορά έπειτα από κρυοσυντήρηση οδηγεί σε σημαντικά περισσότερες κυήσεις (ποσοστό επιτυχίας 52% έναντι 45,3%). Ωστόσο, η μεγαλύτερη διαφορά στα ποσοστά επιτυχίας παρατηρήθηκε στις γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών. Για τις γυναίκες αυτές, η κρυοσυντήρηση όλων των εμβρύων και η μεταγενέστερη μεταφορά τους συσχετίστηκε με αύξηση 73% των πιθανοτήτων επίτευξης και συνέχισης μίας εγκυμοσύνης, σε σύγκριση με την εμβρυομεταφορά αμέσως μετά τη γονιμοποίηση!

Στο Embryolab η μέθοδος Freeze all εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία από το 2008, χαρίζοντας στα ζευγάρια μας την υψηλότερη πρόγνωση!

Share

Embryolab