Συντήρηση Γονιμότητας

Η κρυοσυντήρηση εμβρύων, γαμετών και αναπαραγωγικών ιστών έχει ως σκοπό τη συντήρηση της γονιμότητας σε άνδρες & γυναίκες. Η μέθοδος επιτρέπει τη φύλαξη των εμβρύων, ωαρίων, σπερματοζωαρίων & ορχικού ιστού τους για χρήση σε μελλοντικό χρόνο που θα επιλέξει το ζευγάρι και απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες που:

– έχουν διαγνωστεί με κάποιο νόσημα ή επιβάρυνση και χρειάζεται να προφυλάξουν το αναπαραγωγικό υλικό τους από τις σοβαρές παρενέργειες μιας θεραπείας,

– για κοινωνικούς ή άλλους λόγους επιθυμούν να μεταθέσουν την απόκτηση παιδιών αργότερα και σε ηλικίες που η γονιμότητά τους δε θα είναι δεδομένη.