Συγκαλλιέργεια με Ομόλογα Κύτταρα Ενδομητρίου

Η μέθοδος της συγκαλλιέργειας με ομόλογα κύτταρα ενδομητρίου αποτελεί ένα νέο σύστημα καλλιέργειας εμβρύων.

Η μέθοδος, η οποία αναπτύχθηκε σε μία προσπάθεια περιορισμού των εργαστηριακών επιβαρύνσεων, προσφέρει στα έμβρυα πιο φυσικές συνθήκες ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα έμβρυα εκδηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες, αφού τους εξασφαλίζει συνθήκες σχεδόν αντίστοιχες με αυτές που υπάρχουν στη μήτρα της μητέρας!

Οι σχετικές μελέτες, αλλά και η εργαστηριακή μας εμπειρία, έχουν δείξει ότι το νέο σύστημα καλλιέργειας οδηγεί σε περισσότερα καλής μορφολογίας έμβρυα. Τα έμβρυα αυτά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φθάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης και, στη συνέχεια, να οδηγήσουν σε βιώσιμη εγκυμοσύνη.