Πρωτόκολλο Κρυοσυντήρησης


Το Embryolab είναι μία από τις πρώτες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παγκοσμίως, που από το 2008, εφάρμοσε με επιτυχία πρωτόκολλα κρυοσυντήρησης εμβρύων και ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification).  Συχνά κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής προκύπτουν πλεονάζοντα έμβρυα, δηλαδή έμβρυα καλής ποιότητας που, όμως, δεν έχουν επιλεγεί για την εμβρυομεταφορά. Τα υπεράριθμα αυτά έμβρυα μπορούν να συντηρηθούν μέσα από τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης, με πολύ υψηλά ποσοστά επιβίωσης.

Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, τα ζευγάρια μπορούν να συντηρήσουν τα πλεονάζοντα έμβρυά τους εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα για επιπλέον προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, χωρίς την ανάγκη επαναλαμβανόμενων θεραπειών διέγερσης.

Το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει το όραμά μας για «μία Διέγερση, μία Οικογένεια»!