Προεμφυτευτική Διάγνωση

Η μετάδοση κληρονομικών νοσημάτων από τους γονείς στο παιδί αποτελούσε διαχρονικά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Από το 1990, είναι εφικτός o γενετικός έλεγχος στα έμβρυα πριν την εμφύτευσή τους στη μήτρα της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί. Η μέθοδος ονομάζεται Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και αποτελεί, πλέον, ένα ισχυρό όπλο για τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν αυξημένη πιθανότητα να κληροδοτήσουν κάποια γενετική ασθένεια στα παιδιά τους.

To Embryolab είναι μία από τις πρώτες μονάδες στην Ελλάδα, που από το 2007, εφάρμοσε με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχημένων εγκυμοσυνών (τα οποία καταγράφονται στην ευρωπαϊκή αρχή καταγραφής δεδομένων προεμφυτευτικής γονιμοποίησης) την προεμφυτευτική διάγνωση τόσο για τη διάγνωση ασθενειών γονιδιακού τύπου (π.χ. Μεσογειακής Αναιμίας) όσο και για τον έλεγχο χρωμοσωμικών επιβαρύνσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε καθ’έξιν αποβολές ή σε επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μάλιστα, στελέχη του Embryolab έχουν δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα για τη συγκεκριμένη τεχνική σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ, από το 2013, το Embryolab Academy διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια στην εφαρμογή των μεθόδων προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης όπου συμμετέχουν επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο.