Κορυφαία Εργαστήρια


Τα Εργαστήρια είναι η καρδιά μιας Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, καθώς καθορίζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τις συνθήκες ανάπτυξης και παρακολούθησης των ωαρίων και των εμβρύων. Το εργαστήριο του Embryolab οργανώθηκε σύμφωνα με τις πλέον απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές. Το αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον σε συνδυασμό με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και τα θρεπτικά υλικά νέας γενιάς εξασφαλίζουν στα ωάρια και στα έμβρυα τις ιδανικότερες συνθήκες ανάπτυξης στο εργαστήριο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα πολύ καλά ποσοστά εμφύτευσης που καταγράφονται από την αρχή της λειτουργίας της Μονάδας μας.

Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου του εργαστηρίου μας είναι:

1) 24ωρη online παρακολούθηση όλων των παραμέτρων καλλιέργειας στους κλιβάνους.

2) Real time monitoring system στο περιβάλλον του εργαστηρίου για σταθερότητα συνθηκών κατά τη διάρκεια της ημέρας και όλων των εποχών του χρόνου.

3) Η ποιότητα του αέρα στο εργαστήριο εξασφαλίζεται από πρότυπο διπλό σύστημα επεξεργασίας καθαρισμού και ελέγχου του.

4) Υποστήριξη από σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (γεννήτρια και UPS).

5) Χρήση του πλέον σύγχρονου συστήματος Matcher που εξασφαλίζει τη μέγιστη ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια κατά την επεξεργασία όλων των δειγμάτων στο εργαστήριο.

6) Εξειδικευμένος έλεγχος ασφάλειας όλων των αναλωσίμων που έρχονται σε επαφή με ωάρια και έμβρυα πριν τη χρήση τους.

7) Το πρωτοποριακό σύστημα Embryoscope, που περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο κλίβανο καλλιέργειας εμβρύων, τα οποία παρακολουθούνται σε όλη τη φάση της ανάπτυξης πριν την εμβρυομεταφορά, με σύστημα καμερών που δημιουργούν video σε πραγματικό χρόνο (time-lapse video). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα επιλογής του καλύτερου εμβρύου προς εμβρυομεταφορά. Η ασφάλεια αυξάνεται καθώς το έμβρυο παρατηρείται επιτόπου, χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθεί από τον κλίβανο.

Επιπλέον, το Embryolab είναι πιστοποιημένο από το 2007 κατά ISO 9001:2008 (προηγούμενα ISO 9001:2000)