Έλεγχος ενδομητρίου (EFT)


Μία από τις διαχρονικές καινοτόμες αντιλήψεις του Embryolab είναι η εξωστρέφειά του. Το Embryolab συνεργάζεται σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικούς φορείς, τόσο σε κλινικούς, όσο και σε εργαστηριακούς τομείς.  Μία από τις συνεργασίες, για τις οποίες είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, είναι η συνεργασία μας με την Ιατρική Σχολή του Yale.

Η μέθοδος ελέγχου της λειτουργίας του ενδομητρίου που εφαρμόζεται στο Yale School of Medicine του Πανεπιστημίου του Yale δείχνει να είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αξιολόγησης της δεκτικότητας του ενδομητρίου, προκειμένου να γίνει η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Το ενδομήτριο είναι ο τελικός στόχος της ολοκληρωμένης διαδικασίας της υποβοήθησης γιατί εκεί εμφυτεύονται τα γονιμοποιημένα ωάρια. Για να επιτύχουμε μία υγιή εγκυμοσύνη θα πρέπει το ενδομήτριο να ακολουθεί φυσιολογική λειτουργία. Με τη βοήθεια του EFT (Endometrial Function Test) μπορούν να διαγνωστούν ενδεχόμενες διαταραχές στη λειτουργία του ενδομητρίου. Εφαρμόζοντας την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή μπορούμε να επαναφέρουμε το ενδομήτριο στη φυσιολογική του λειτουργία, ώστε να επιτρέψουμε την ομαλή ανάπτυξη των εμβρύων στο κατάλληλο περιβάλλον.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει λύση σε ζευγάρια με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης σε επίπεδο εξωσωματικής γονιμοποίησης, αλλά και σε ζευγάρια που δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν εγκυμοσύνη, εφόσον έχουν αποκλειστεί άλλοι παράγοντες.