Καινοτομία

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Αφετηρία της Καινοτομίας είναι η διαρκής επένδυση στον πλέον σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό που εγγυάται ασφάλεια, ακρίβεια και ταχύτητα, υποβοηθώντας το έργο του εργαστηριακού, ιατρικού & νοσηλευτικού δυναμικού μας.

Το Embryolab ανήκει στα ελάχιστα πρωτοπόρα κέντρα IVF στην Ευρώπη που εξόπλισαν τα εργαστήριά τους με το Embryoscope, ενώ είναι μία από τις ελάχιστες μονάδες της Ελλάδας που αξιοποίησε τους τελευταίας τεχνολογίας κλιβάνους ανάπτυξης εμβρύων και το σύστημα ταυτοποίησης Matcher. Παράλληλα, είναι μια από τις πρώτες μονάδες παγκοσμίως που εφάρμοσε επιτυχημένα την τεχνική της υαλοποίησης εμβρύων & ωαρίων, της μικρογονιμοποίησης και εμπλούτισε τη γνώση στο ευρύτερο φάσμα της κρυοσυντήρησης σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων.

Η Καινοτομία, όμως, στηρίζεται πρωτίστως στον ανθρώπινο παράγοντα. Το Embryolab βελτιώνει τις εφαρμοζόμενες πρακτικές του εκπαιδεύοντας διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διεξάγοντας εργαστηριακή και κλινική έρευνα που προάγουν την επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τα αποτελέσματα των μελετών των ανθρώπων του κλινικοεργαστηριακού τομέα της μονάδας δημοσιεύονται τακτικά σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και παρουσιάζονται σε πολύ σημαντικά συνέδρια και επιστημονικά συμπόσια.Ποιότητα


Η ποιότητα του Embryolab αποτυπώνεται σε κάθε στάδιο της λειτουργίας του. Αντικατοπτρίζεται στη στελέχωση της ομάδας του…


μάθετε περισσότερα


Διαφάνεια


Η Διαφάνεια είναι προαπαιτούμενη σε έναν ευαίσθητο τομέα της επιστήμης, όπως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή…


μάθετε περισσότερα