Παππάς Χρήστος


Χρήστος Παππάς

Χρήστος Παππάς

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, MD, Ph.D., BSCCP

Ο Χρήστος Παππάς είναι Γυναικολόγος με εξειδίκευση στις παθήσεις τραχήλου και στην κολποσκόπηση.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Carol Davila του Βουκουρεστίου το 1994.

Στη συνέχεια εργάστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής στο πλαίσιο της υπηρεσίας υπαίθρου και από το 1998 έως το 2003 στο Γ.Ν.Ν. Βέροιας ως ειδικευόμενος στη Γυναικολογία-Μαιευτική και Χειρουργική.

Κατά το διάστημα 2004-2007 εκπαιδεύθηκε στη Μ. Βρετανία στη Μαιευτική και Γυναικολογία και εξειδικεύθηκε στην κολποσκόπηση και τις παθήσεις του τραχήλου της μήτρας.

Το 2007 απέκτησε τον Τίτλο Ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ελλάδα και το Δίπλωμα της Βρετανικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθήσεων Τραχήλου (BSCCP).

Το 2008 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2007 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο Γυναικολογίας στη Θεσσαλονίκη.

Tο 2010 εντάχθηκε στην ομάδα ιατρών του Embryolab ως μόνιμος συνεργάτης Γυναικολόγος.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος και Δημοσιεύσεων

Εργασίες σε Συνέδρια

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Chatziparasidou A. (2013). “The use of low-dose B-HCG in late follicular phase in controlled ovarian hyperstimulation in oocyte donors”. Conference: COGI Vienna, Austria 24-27/10 2013

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Chatziparasidou A. (2013). “P-083 Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal”.  ESHRE, Hum. Reprod. 28 (suppl 1):i152

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια (Αναρτημένες και Προφορικές Ανακοινώσεις)

Chatziparasidou A., Oraiopoulou C., Moisidou M., Ioakeimidou C., Pappas C. Nijs M., Christoforidis N. (2014). “Study of morphokinetic parameters in embryos originating from ejaculated or testicular spermatozoa”. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey.

Chatziparasidou A., Oraiopoulou C., Moisidou M., Ioakeimidou C., Pappas C. Nijs M., Christoforidis N. (2014). “Study of morphokinetic parameters in embryos produced from fresh or frozen testicular spermatozoa”. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey.

Christoforidis N., Ioakimidou C.,  Pappas C.,  Moisidou M., Chatziparasidou A. (2013). “Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal”.  Poster presented in ESHRE Annual meeting.  London, UK.

Chatziparasidou  A., Moisidou M. , Oraiopoulou C. , Ioakeimidou C., Pappas C. , Nijs M., Christoforidis N. (2013). “Successful Preimplantation Genetic Diagnosis Program For Poor Responder Patients After Consecutive Ovarian Stimulation Cycles With Cumulative Oocyte Or Embryo Vitrification”. Poster presented in: 12th International Conference on PGD.  Instabul, Turkey.

Chatziparasidou  A., Moisidou M. , Oraiopoulou C. , Ioakeimidou C., Pappas C. , Nijs M., Christoforidis N. (2013). “Successful preimplantation genetic diagnosis program in poor responder patients after consecutive ovarian stimulation cycles and embryo vitrification”.  Poster presented in: 5th International IVI Congress. Sevilla, Spain.

Pappas C., Grigoriadou R., Ouzounidis G., Xatzopoulos E., Kolokatsis Th., Konstantinou A., Kotelis N., Masmanidou D., Raptis D. (2003). “Imminent pregnancy of 1st and 2nd trimester and premature labour”. Pan-Hellenic congress of Obstetrics and Gynaecology, Alexandroupoli, Greece.

Ouzounidis G., Pappas C., Xatzopoulos E., Grigoriadou R., Kolokatsis Th., Konstantinou A., Kotelis N., Masmanidou D., Raptis D. (2003). “Acute abdomen with interest in differential diagnosis in 12 years old patient with bicornate uterus two vaginas and right kidney aplasia”. Pan-Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Alexandroupoli, Greece.

Xatzopoulos E., Kolokatsis Th., Pappas C., Ouzounidis G., Grigoriadou R., Konstantinou A., Kotelis N., Masmanidou D., Raptis D. (2003). “Rupture of extra-uterine pregnancy with simultaneously endometrial pregnancy after I.V.F.”(Case report). Pan-Hellenic congress of Obstetrics and Gynaecology, Alexandroupoli, Greece.

Pappas C., Filitatzi C., Ouzounidis G., Xatzopoulos E., Konstantinou A., Raptis D., Papadopoulos S. (2002). “Metastatic ovarian carcinoma (Krukenberg tumor) of unknown primary focus”. Pan-Hellenic Congress of Gynaecological cancer, Athens, Greece.

Ouzounidis G., Filitatzi C., Pappas C., Xatzopoulos E., Kotelis N., Raptis D., Papadopoulos S. (2002). “Invasive mucous adenocarcinoma of endocervix with metastatic mass in pelvis”, Pan-Hellenic Congress of Gynaecological cancer, Athens, Greece.

Filitatzi C., Xatzopoulos E., Ouzounidis G., Pappas C., Konstantinou A., Raptis D., Papadopoulos S. (2002), “In situ adenocarcinoma of endocervix”, Pan-Hellenic Congress of Gynaecological cancer, Athens, Greece.

Bougiouka M., Lampropoulos M., Elmazis H., Hatzidi A., Pappas C., Konstantinou A., Kotelis N., Masmanidou D., Raptis D. (2001). “Caesarean sections in General Hospital of Veria from 1989 since2000″, Pan-Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, Greece.

Sirakos Th., Zacharakis E., Papanastasopoulos A., Pappas C., Papadopoulos V. (2000). “Thropmbolytic therapy in axillary-subclavian venous thrombosis”, Surgical Department of Aristotle University of Thessaloniki, Mykonos, Greece.

Sirakos Th., Papanastasopoulos A., Pappas C., Zacharakis E., Mitrakos G. (2000). “Acute abdomen in multiple trauma patients”. 6th Greek-Italian General & Vascular Surgery Congress, organized by 1st Surgical Department of Aristotle University of Thessaloniki, Mykonos, Greece.

Sirakos Th., Xatziathanasiou T., Xatzis I., Mitrakos G., Pappas C., Papadopoulos V., Betsas G., Xatzikokoli S. (1999). “Effects of laparoscopic cholocystectomy to the heart, liver and kidney function”, 6th Greek Meeting of the Surgical Society of Liver,Billiary tract and Pancreas, Alexandroupoli, Greece.

Sirakos Th., Xatziathanasiou T., Papadopoulos V., Mitrakos G., Papanastasopoulos A., Zacharakis E., Pappas C., Papadopoulos A. (1999). “Complications of laparoscopic cholocystectomy”, 6th Greek Meeting of the Surgical Society of Liver, Billiary tract and Pancreas, Alexandroupoli, Greece.

Sirakos Th., Xatziathanasiou T., Papadopoulos V., Papanastasopoulos A., Pappas C., Koutsouridou R., Chatzikokoli-Sirakou S. (1999). “Our experience about thrombolisis in patients with obstructing arteriofibrosis in radial arteries”, 5th Greek – Italian Vascular Surgery Congress, organized by 1st Surgical Department of Αristotle University of Thessaloniki, Volos – Skiathos, Greece.