Νίκος Χριστοφορίδης


Νίκος Χριστοφορίδης

Νίκος Χριστοφορίδης

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, MD, MRCOG, DFFP

Ο Νίκος Χριστοφορίδης είναι Γυναικολόγος με εξειδίκευση στη διερεύνηση της υπογονιμότητας και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1995.

Κατά το διάστημα 1995-2003 εκπαιδεύθηκε στη Μ. Βρετανία στη Μαιευτική και Γυναικολογία, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης που ορίζεται από το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων.

Από το 1999 εργάστηκε με το βαθμό του Specialist Registrar (National Rotational Scheme) με βάση την πανεπιστημιακή έδρα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Newcastle (Northern Deanery), στη βορειοανατολική Αγγλία.

Εκπαιδεύθηκε στην εφαρμογή ενδοσκοπικών μεθόδων στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικολογικών διαταραχών και ειδικότερα των διαταραχών εμμήνου ρύσεως, ενδομήτριων συμφύσεων, ενδομήτριων πολυπόδων και ινομυωμάτων.

Το 1999 έγινε μέλος της Επιτροπής Προώθησης της Ιατρικής Βασιζόμενης σε Ενδείξεις στο νοσοκομείο South Tyneside District General (Evidence Based Medicine Forum) και συνέβαλε στη δημιουργία κλινικών οδηγιών για το ιατρικό και μαιευτικό προσωπικό του μαιευτικού τμήματος.

Το 2000 απέκτησε το Δίπλωμα του Τομέα Οικογενειακού Προγραμματισμού του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (Diplomate of the Faculty of Family Planning).

Το 2001 έγινε μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists: MRCOG). To Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός με υψηλό κύρος και με μακρόχρονη παράδοση στη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών στην κλινική πράξη της Μαιευτικής και Γυναικολογίας καθώς και στην προώθηση της έρευνας και της ιατρικής γνώσης στους ασκούμενους την ειδικότητα.

Κατά το διάστημα 2001-2003 εξειδικεύθηκε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και ειδικότερα την εξωσωματική γονιμοποίηση, στο νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στη διερεύνηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υπογόνιμου ζευγαριού. Η μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης του νοσοκομείου Hammersmith αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης της Μ. Βρετανίας, με παράδοση στην κλινική και εργαστηριακή έρευνα της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Αποτελεί την έδρα όπου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η πρώτη προεμφυτευτική γενετική διάγνωση.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ESHRE), της Βρετανικής Εταιρείας Γυναικολόγων & Μαιευτήρων (RCOG) και της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM).

Από το 2004 είναι ιδρυτικό μέλος και Yπεύθυνος του Iατρικού Kλινικού Tμήματος του Embryolab. O κ. Νίκος Χριστοφορίδης είναι συν-ιδρυτής της Aκαδημίας του Embryolab, του διεθνούς ερευνητικού και εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επαγγελματικά Σωματεία

Μέλος:

του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists: MRCOG).

Της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM).

Της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ESHRE).

 

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος και Δημοσιεύσεων

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

Chatziparasidou A., Christoforidis N., Samolada G., Nijs M. (2014). “Sperm aneuploidy in infertile male patients: a systematic review of the literature”. Andrologia. In press

Chatziparasidou A., Nijs M., Moisidou M., Chara O., Ioakeimidou C., Pappas C., Christoforidis N. (2013). “Accumulation of oocytes and/or embryos by vitrification: a new strategy for managing poor responder patients undergoing pre implantation diagnosis”. F1000Res, 2, 240.

Chatziparasidou A., Moissidou M., Oraiopoulou C., Ioakeimidou C., Pappas C., Nijs M., Christoforidis N. (2013). “The use of PGD in vitrified oocytes and embryos after repeat ovarian stimulation cycles in poor responder patients”. Reproductive Biomedicine Online, 26, Supplement no. 1.

Rice S., Christoforidis N., Gadd C., Nikolaou D., Seyani L., Donaldson A., Margara R., Hardy K., Franks S. (2005). “Impaired insulin-dependent glucose metabolism in granulosa-lutein cells from anovulatory women with polycystic ovaries”. Hum Reprod. 2005 Feb;20(2):373-81

Εργασίες σε Συνέδρια

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Chatziparasidou A. (2013). “The use of low-dose B-HCG in late follicular phase in controlled ovarian hyperstimulation in oocyte donors”. Conference: COGI Vienna, Austria 24-27/10 2013

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Chatziparasidou A. (2013). “P-083 Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal”.  ESHRE, Hum. Reprod. 28 (suppl 1):i152

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια (Αναρτημένες και Προφορικές Ανακοινώσεις)

Chatziparasidou A., Oraiopoulou C., Moisidou M., Ioakeimidou C., Pappas C. Nijs M., Christoforidis N. (2014). “Study of morphokinetic parameters in embryos originating from ejaculated or testicular spermatozoa”. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey.

Chatziparasidou A., Oraiopoulou C., Moisidou M., Ioakeimidou C., Pappas C. Nijs M., Christoforidis N. (2014). “Study of morphokinetic parameters in embryos produced from fresh or frozen testicular spermatozoa”. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey.

Christoforidis N., Ioakimidou C.,  Pappas C.,  Moisidou M., Chatziparasidou A. (2013). “Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal”.  Poster presented in ESHRE Annual meeting.  London, UK.

Chatziparasidou  A., Moisidou M. , Oraiopoulou C. , Ioakeimidou C., Pappas C. , Nijs M., Christoforidis N. (2013). “Successful Preimplantation Genetic Diagnosis Program For Poor Responder Patients After Consecutive Ovarian Stimulation Cycles With Cumulative Oocyte Or Embryo Vitrification”. Poster presented in: 12th International Conference on PGD.  Instabul, Turkey.

Chatziparasidou  A., Moisidou M. , Oraiopoulou C. , Ioakeimidou C., Pappas C. , Nijs M., Christoforidis N. (2013). “Successful preimplantation genetic diagnosis program in poor responder patients after consecutive ovarian stimulation cycles and embryo vitrification”.  Poster presented in: 5th International IVI Congress. Sevilla, Spain.

Chatziparasidou A., Christoforidis N., Tsakos E., Naitenski R. (2007). “Triplonuclear embryos in ICSI cycles”. Poster presented in:19th World Congress on Fertility and Sterility IFFS. Durban, South Africa.

Chatziparasidou A., Elder K., Christoforidis N., Tsakos E., Nainteski R. (2007). “Seminal Plasma infections”. Poster presented in: 23rd Annual Meeting, ESHRE. Lyon, France.

Προσκεκλημένος Ομιλητής

Christoforidis N. (2013, September). “The clinical challenge in a PGD-IVF Unit”. Invited talk in: International Workshop on “Preimplantation Genetic Diagnosis 2013″, Embryolab Academy. Thessaloniki, Greece