Ιωακειμίδου Χριστίνα


Χριστίνα Ιωακειμίδου

Χριστίνα Ιωακειμίδου

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, MD, MRCOG, DFFP, BSCCP

Η Χριστίνα Ιωακειμίδου είναι Χειρουργός Γυναικολόγος με εξειδίκευση στη διερεύνηση της υπογονιμότητας, των καθ’έξιν αποβολών και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

Αποφοίτησε το 1998 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ μέρος των σπουδών της πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur στο Στρατσβούργο της Γαλλίας.

Από το 1998 έως το 2000 εργάστηκε ως υπεύθυνη ιατρός του Κέντρου Υγείας Φολέγανδρου στο πλαίσιο της υπηρεσίας υπαίθρου και στη συνέχεια ως ειδικευόμενη στη Χειρουργική και τη Μαιευτική στην Κλινική μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης αντίστοιχα.

Κατά το διάστημα 2001-2007  εκπαιδεύθηκε στη Μ. Βρετανία στη Μαιευτική και Γυναικολογία, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης που ορίζεται από το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων.  Σε αυτό το διάστημα εργάστηκε με το βαθμό του Specialist Registrar (National Rotational Scheme) σε νοσοκομεία της περιοχής του Birmingham (West Midlands Deanery). Εκπαιδεύθηκε στην εφαρμογή ενδοσκοπικής χειρουργικής, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την παθολογία τραχήλου, την γυναικολογία παιδικής και εφηβικής ηλικίας, την αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Το 2007 απέκτησε τον Τίτλο Ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ελλάδα και το 2008 το Δίπλωμα της Βρετανικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθήσεων Τραχήλου (BSCCP).

Από το 2008 έως και το 2013 διατήρησε ιδιωτικό ιατρείο Γυναικολογίας-Μαιευτικής στη Θεσσαλονίκη.

Η ενδομητρίωση/ αδενομύωση, οι πολυκυστικές ωοθήκες και οι διαταραχές εμμήνου ρύσεως είναι τομείς ενδιαφέροντος, για τους οποίους παρακολουθεί όλα τα νέα δεδομένα.

Με το πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ασχολήθηκε από το 2005 ως ειδικευόμενη στην Αγγλία, ενώ από το 2008 ασχολείται πια συστηματικά και από το 2014 έχει αφοσιωθεί αποκλειστικά σε αυτό. Συμμετέχει τακτικότατα σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια που αφορούν την ενημέρωση και συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στην κατεύθυνση αυτή.

Ενημερώνεται τακτικά για τις εξελίξεις σε ότι αφορά την δεκτικότητα και εμφυτευσιμότητα του ενδομητρίου και πραγματοποιεί τέτοια τεστ (Endometrial Receptivity Array και Endometrial Function Test) στη Μονάδα του Embryolab.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ESHRE), της Βρετανικής Εταιρείας Γυναικολόγων και Μαιευτήρων (RCOG) και της Βρετανικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSSCP).


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος και Δημοσιεύσεων

Άρθρα σε περιοδικά

Chatziparasidou A., Nijs M., Moisidou M., Chara O., Ioakeimidou C., Pappas C., Christoforidis N. (2013). “Accumulation of oocytes and/or embryos by vitrification: a new strategy for managing poor responder patients undergoing pre implantation diagnosis”. F1000Res, 2, 240.

Chatziparasidou A., Moissidou M., Oraiopoulou C., Ioakeimidou C., Pappas C., Nijs M., Christoforidis N. (2013). “The use of PGD in vitrified oocytes and embryos after repeat ovarian stimulation cycles in poor responder patients”. Reproductive Biomedicine Online, 26, Supplement no. 1

Ioakeimidou C., Adke R., Anyanwu L. (2006). “The initial management of menorrhagia in Coventry and Warwickshire Primary Care NHS Trust”. Sexual Health Matters, vol 7, no 4 , 101-105

Ioakeimidou C., Aziz A.I. (2005). “To filter or not to filter the inferior vena cava in pregnancy” Case report, Journal of O&G,june 2005,p.310

Εργασίες σε Συνέδρια

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Chatziparasidou A. (2013). “The use of low-dose B-HCG in late follicular phase in controlled ovarian hyperstimulation in oocyte donors”. Conference: COGI Vienna, Austria 24-27/10 2013

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Chatziparasidou A. (2013). “P-083 Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal”.  ESHRE, Hum. Reprod. 28 (suppl 1):i152

Παπαγιάννης, Ιωακειμίδου, Παπανικολάου, Αντωνιάδης (2001). “Η χρήση ενδοαγγειακών stent σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και αρτηριοφλεβική επικοινωνία”. Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια (Αναρτημένες και Προφορικές Ανακοινώσεις)

Chatziparasidou A., Oraiopoulou C., Moisidou M., Ioakeimidou C., Pappas C. Nijs M., Christoforidis N. (2014). “Study of morphokinetic parameters in embryos originating from ejaculated or testicular spermatozoa”. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey.

Chatziparasidou A., Oraiopoulou C., Moisidou M., Ioakeimidou C., Pappas C. Nijs M., Christoforidis N. (2014). “Study of morphokinetic parameters in embryos produced from fresh or frozen testicular spermatozoa”. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey.

Christoforidis N., Ioakimidou C.,  Pappas C.,  Moisidou M., Chatziparasidou A. (2013). “Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal”.  Poster presented in ESHRE Annual meeting.  London, UK.

Chatziparasidou  A., Moisidou M. , Oraiopoulou C. , Ioakeimidou C., Papas C. , Nijs M., Christoforidis N. (2013). “Successful Preimplantation Genetic Diagnosis Program For Poor Responder Patients After Consecutive Ovarian Stimulation Cycles With Cumulative Oocyte Or Embryo Vitrification”. Poster presented in: 12th International Conference on PGD.  Instabul, Turkey.

Chatziparasidou  A., Moisidou M. , Oraiopoulou C. , Ioakeimidou C., Papas C. , Nijs M., Christoforidis N. (2013). “Successful preimplantation genetic diagnosis program in poor responder patients after consecutive ovarian stimulation cycles and embryo vitrification”.  Poster presented in: 5th International IVI Congress. Sevilla, Spain.

Staffordshire N., Ioakeimidou C. (2006). “Risk management”. SpR training day

Staffordshire N., Ioakeimidou C., Anyanwu L., Bartlett S.(2005). “Patient’s survey about the Microwave Endometrial Ablation treatment”. Audit Prize Day

Ioakeimidou C., Aziz A. (2002). “Swyer Syndrome: a case report”. Birmingham &Midland O&G Society (Best SHO presentation)

Ιωακειμίδου Χ., Μελισσας Ι. (1998). “Legation of splenic artery and homologous transplantation of the spleen (research in rabbits as a student)”. 9o Ιατρικό Συμπόσιο Κρήτης, Ηράκλειο

Ιωακειμίδου Χ., Λιονής (1998). “Use of primary health care services in three health centers in Crete”. 9ο Ιατρικό Συμπόσιο Κρήτης