Ιατρικό Τμήμα


ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Νίκος Χριστοφορίδης

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, MD, MRCOG, DFFP

Χρήστος Παππάς

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, MD, Ph.D., BSCCP

Νίκος Ανεσίδης

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, MD

Μιχάλης Κυριακίδης

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, MD, M.Sc.

Μαρίνα Δημητράκη

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, M.D., M.Sc., M.H.A., Ph.D.

Άρτεμις Καρκανάκη

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, MD, MSc, PGCert, PhD

Ντίνα Αραμπατζή

Ειδικός Αναισθησιολόγος

Στέλλα Μαρίνου

Ειδικός Αναισθησιολόγος


Η επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι ένα παζλ μιας ομοιόμορφης εικόνας και η κάθε ειδικότητα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτής. Η ομάδα του Embryolab είναι μία από τις πληρέστερες στην Ευρώπη, καθώς αποτελείται από 11 διαφορετικές ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και γενετιστή, μοριακό βιολόγο, ψυχολόγο, διατροφολόγο. Όλες οι ειδικότητες συνυπάρχουν και φιλοξενούνται εντός της μονάδας από την έναρξη της λειτουργίας της. Οι επιστήμονες του Embryolab του Κλινικού και Εργαστηριακού Τομέα συνεργάζονται αρμονικά για κάθε ζευγάρι ή άτομο που μας επισκέπτεται. Επιπλέον, ιδιαίτερο ρόλο στην διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης παίζει το πολύτιμο προσωπικό των Νοσηλευτριών και των Διοικητικών στελεχών της μονάδας.