Αλεξία Χατζηπαρασίδου


Αλεξία Χατζηπαρασίδου

Αλεξία Χατζηπαρασίδου

Sr. Kλινική Eμβρυολόγος, M.Sc.

Η Αλεξία Χατζηπαρασίδου είναι Κλινική Εμβρυολόγος με εμπειρία που ξεπερνά τους 45.000 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ το επιστημονικό της ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων κρυοσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων, στην αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας και αζωοσπερμίας, καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων συγκαλλιέργειας με ομόλογα κύτταρα ενδομητρίου.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών της σπουδών με διάκριση το 2006 (Clinical Embryology with Honors at the University of Leeds, UK), συμμετέχει ενεργά στην προεμφυτευτική γενετική διάγνωση και στη συμβουλευτική για τη διερεύνηση διαταραχών γονιμότητας.

Από το 2004, είναι ιδρυτικό μέλος και Διευθύντρια του Embryolab. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιστημόνων Αναπαραγωγής (the International Society of Reproductive Scientists, ALPHA­), της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (the European Society of Human Reproduction, ESHRE) καθώς και της Αμερικάνικης Ένωσης Ιατρικής της Αναπαραγωγής (American Society of Reproductive Medicine, ASRM).

Διαθέτει πληθώρα διεθνών συνεργασιών, όπως με μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης της Ιταλίας στην κρυοσυντήρηση ωαρίων, με μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Τόκιο της Ιαπωνίας σε νέες τεχνικές κρυοσυντήρησης εμβρύων και ωαρίων, με πανεπιστημιακή μονάδα του Μόντρεαλ του Καναδά σε νέες τεχνικές in-vitro ωρίμανσης ωαρίων και με μονάδα της Γερμανίας σε τεχνικές συντήρησης γυναικείας γονιμότητας.

Η κα Χατζηπαρασίδου είναι συν-ιδρύτρια της Aκαδημίας του Embryolab, του διεθνούς ερευνητικού και εκπαιδευτικού οργανισμού.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εργαστηριακές Τεχνικές

Σπερμοδιάγραμμα με αυστηρά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, WHO)

Εμπλουτισμός σπέρματος για σπερματέγχυση

Αζωοοσπερμία

Μικρογονιμοποίηση (Intracytoplasmic sperm injection, ICSI)

Καλλιέργεια Βλαστοκύστεων

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη

Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση (in vitro fertilization, IVF)

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Επεξεργασία Ορχικού Ιστού

Λήψη ορχικού ιστού με τη μέθοδο λεπτής βελόνης (Fine needle aspiration of testicular tissue, FNA)

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (Intrauterine insemination, IUI)

Κρυοσυντήρηση Ορχικού Ιστού

Συγκαλλιέργεια με ομόλογα κύτταρα ενδομητρίου

Συντήρηση Γονιμότητας σε Ογκολογικούς Ασθενείς

Εξωσωματική Ωρίμανση Ωαρίων (In Vitro Maturation- IVM)

Προεμφυτευτική Διάγνωση για ανευπλοειδίες και μονογονιδιακά νοσήματα (PGS και PGD)

Ορχική Εξαγωγή Σπέρματος (Micro surgical Testicular Sperm Extraction, Micro-TESE)

 

Επαγγελματικά Σωματεία

Scientists in Reproductive Medicine, (ALPHA)

European Society of Human Reproduction and Embryology, (ESHRE)

American Society for Reproductive Medicine, (ASRM)

Society for Cryobiology

Πανελλήνια Ένωση Ανδρολογίας

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ)

Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ)

 

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος και Δημοσιεύσεων

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

Chatziparasidou A., Christoforidis N., Samolada G., Nijs M. (2014). “Sperm aneuploidy in infertile male patients: a systematic review of the literature”. Andrologia. In press

Chatziparasidou A., Nijs M., Moisidou M., Chara O., Ioakeimidou C., Pappas C., Christoforidis N. (2013). “Accumulation of oocytes and/or embryos by vitrification: a new strategy for managing poor responder patients undergoing pre implantation diagnosis”. F1000Res, 2, 240.

Chatziparasidou A., Moissidou M., Oraiopoulou C., Ioakeimidou C., Pappas C., Nijs M., Christoforidis N. (2013). “The use of PGD in vitrified oocytes and embryos after repeat ovarian stimulation cycles in poor responder patients”. Reproductive Biomedicine Online, 26, Supplement no. 1.

Chatziparasidou A. (2004). “Micromanipulation and Azoospermia: 10 years of experience” (in Greek). ΑΝΗΡ, 3,129-134.

Chatziparasidou A. (2004). “The fate of paternal mitochondria during micromanipulation in human” (in Greek). ΑΝΗΡ,  3, 135-136.

Prapas Y., Prapas N., Chatziparasidou A., Vanderzwalmen P., Nijs M., Prapa S., Vlassis G. (2001). “Ultrasound-guided embryo transfer maximizes the IVF results on day 3 and day 4 embryo transfer but has no impact on day 5″. Hum Reprod, 16(9), 1904-1908.

Prapas Y., Chatziparasidou A., Vanderzwalmen P., Nijs M., Prapas N., Lejeune B., Schoysman R. (1999). “Spermatid injection: reconsidering spermatid injection”. Hum Reprod, 14(9), 2186-2188.

Prapas Y., Prapas N., Jones E. E., Duleba A. J., Olive D. L., Chatziparasidou A., Vlassis G. (1998). “The window for embryo transfer in oocyte donation cycles depends on the duration of progesterone therapy”. Hum Reprod, 13(3), 720-723.

Vanderzwalmen P., Nijs M., Stecher A., Zech H., Bertin G., Lejeune B., Chatziparasidou A., Schoysman R. (1998). “Is there a future for spermatid injections?”. Hum Reprod, 13 Suppl 4, 71-84.

Prapas Y., Prapas N., Chatziparasidou A., Prapa S., Nijs M., Vanderzwalmen P., Jones E. E. (1995). “The echoguide embryo transfer maximizes the IVF results”. Acta Eur Fertil, 26(3), 113-115.

Prapas Y., Prapas N., Chatziparasidou A., Konstantinou P., Vlassis G. (1993). “Ovarian hyperstimulation syndrome and heterotopic pregnancy after IVF”. Acta Eur Fertil, 25(6), 331-333.

Prapas I., Prapas Ν. Chatziparasidou A., Νikoletos Ν. (1995). “Isolation of spermatozoa after Swim up, mini-Percoll and after treatment with human follicular fluid: a comparative study”. Iatriki Paideia (in Greek, Med.Educ.), 3(2) 46-51.

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια (Αναρτημένες και Προφορικές Ανακοινώσεις)

Chatziparasidou A., Oraiopoulou C., Moisidou M., Ioakeimidou C., Pappas C. Nijs M., Christoforidis N. (2014). “Study of morphokinetic parameters in embryos originating from ejaculated or testicular spermatozoa”. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey.

Chatziparasidou A., Oraiopoulou C., Moisidou M., Ioakeimidou C., Pappas C. Nijs M., Christoforidis N. (2014). “Study of morphokinetic parameters in embryos produced from fresh or frozen testicular spermatozoa”. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey.

Chatziparasidou A., Moisidou M. , Oraiopoulou C. , Ioakeimidou C., Papas C. , Nijs M., Christoforidis N. (2013). “Successful Preimplantation Genetic Diagnosis Program For Poor Responder Patients After Consecutive Ovarian Stimulation Cycles With Cumulative Oocyte Or Embryo Vitrification”. Poster presented in: 12th International Conference on PGD.  Instabul, Turkey.

Chatziparasidou A., Moisidou M., Oraiopoulou C., Ioakeimidou C., Pappas C., Nijs M., Christoforidis N. (2013). “Successful preimplantation genetic diagnosis program in poor responder patients after consecutive ovarian stimulation cycles and embryo vitrification”.  Poster presented in: 5th International IVI Congress. Sevilla, Spain.

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Moisidou M., Chatziparasidou A. (2013). “Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal”. Poster presented in ESHRE Annual meeting. London, UK.

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Chatziparasidou A. (2013). “P-083 Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal”. ESHRE, Hum. Reprod. 28 (suppl 1):i152

Christoforidis N., Ioakimidou C., Pappas C., Chatziparasidou A. (2013). “The use of low-dose B-HCG in late follicular phase in controlled ovarian hyperstimulation in oocyte donors”. Conference: COGI Vienna, Austria 24-27/10 2013

Chatziparasidou A., Christoforidis N., Tsakos E., Naitenski R. (2007). “Triplonuclear embryos in ICSI cycles”. Poster presented in:19th World Congress on Fertility and Sterility IFFS. Durban, South Africa.

Chatziparasidou A., Elder K., Christoforidis N., Tsakos E., Nainteski R. (2007). “Seminal Plasma infections”. Poster presented in: 23rd Annual Meeting, ESHRE. Lyon, France.

Chatziparasidou A.,  Prapas I.,  Prapas N.,  Vlassis G. (2000). “Day 5 embryo transfer”. Poster presented in 10th National Meeting in Obstetrics and Gynaecology. Thessaloniki, Greece.

Nijs M., Bosmans E., Chatziparasidou A., Cox A., Jacobs B., Janssen M., Kinget K., Prapas N., Ruis H., Vandereycken G., Wissmann D. and Ombelet W. (2000).  “Human blastocyst culture: Factors influencing its results”. Poster presented in: International Congress on Reproductive Medicine, Obstetrics and Gynecology. Tel-Aviv, Israel.

Chatziparasidou A., Prapas I., Prapas N., Vlassis G. (2000). “Intracytoplasmic Sperm injection in couples with oligoasthenozoospermia and azoospermia”. 10th National Meeting in Obstetrics and Gynaecology. Thessaloniki, Greece.

Chatziparasidou A., Prapas I., Prapas N., Vlassis G. (2000). “Azoospermia: Microinjection with fresh and frozen testicular spermatozoa”. Oral Presentation in: 10th National Meeting in Obstetrics and Gynaecology. Thessaloniki, Greece.

Drakopoulos A., Prapas Ν., Prapas Ι., Chatziparasidou Α., Nijs M. and Vanderzwalmen P. (1996). “TESE and ICSI in cases with azoospermia”. Poster presented in: 2nd National Andrology Meeting.Thessaloniki, Greece.

Prapas Y., Chatziparasidou A., Vanderzwalmen P., Nijs M., Prapas N., Drakopoulos A., Lejeune B., Vlassis G. and Schoysman R. (1997). “Retrieval of spermatozoa and spermatids from testicular tissue in non-obstructive azoospermic patients”. Oral Presentation in: 13th Annual Meeting ESHRE. Edinburg, UK.

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

Chatziparasidou A. (2014, December). “Certification – accreditation – ISO 9001 – ISO 15189 – ABB : what’s in a name, what’s in a number?”. Invited talk in: IVth Annual Symposium of the Assisted Reproduction Programme of the Province of Buenos Aires. Quality and Risk Management in IVF laboratories. Embryolab Academy. Province of Buenos Aires, Argentina.

Chatziparasidou A. (2014, December). “What is risk and how do you assess it? Non-conformity registration in ART”. Invited talk in: IVth Annual Symposium of the Assisted Reproduction Programme of the Province of Buenos Aires. Quality and Risk Management in IVF laboratories. Embryolab Academy. Province of Buenos Aires, Argentina.

Chatziparasidou A. (2014, December). “Air quality: is it that important and if so, how to measure and control it?”. Invited talk in: IVth Annual Symposium of the Assisted Reproduction Programme of the Province of Buenos Aires. Quality and Risk Management in IVF laboratories. Embryolab Academy. Province of Buenos Aires, Argentina.

Chatziparasidou A. (2014, December). “Preventing errors and having traceability in all your laboratory activities and cryostorage systems – how to manage”. Invited talk in: IVth Annual Symposium of the Assisted Reproduction Programme of the Province of Buenos Aires. Quality and Risk Management in IVF laboratories. Embryolab Academy. Province of Buenos Aires, Argentina.

Chatziparasidou A.  (2014, July). “Non-conformity registration in ART: what are the lessons to learn?”. Invited talk in: International Workshop on Quality and Risk Management in your IVF laboratories: from theory to practice, Embryolab Academy. Thessaloniki, Greece.

Chatziparasidou A. (2014, March). “Air quality: is it that important and if so, how to measure and control it?”. Invited talk in: International Workshop on Quality and Risk Management in your IVF laboratories: from theory to practice, Embryolab Academy. Thessaloniki, Greece.

Chatziparasidou A. (2013, September). “Aneuploidy in male infertile patients: indications and results”. Invited talk in: International Workshop on ‘Preimplantation Genetic Diagnosis 2013’, Embryolab Academy. Thessaloniki, Greece.

Chatziparasidou A. (2013, September). “Oocyte and embryo biopsy: technical aspects”. Invited talk in International Workshop on ‘Preimplantation Genetic Diagnosis 2013’, Embryolab Academy. Thessaloniki, Greece.

Chatziparasidou A. (2013, September). “Blastomere and trophectoderm biopsy”. Invited talk in: International Workshop on ‘Preimplantation Genetic Diagnosis 2013’, Embryolab Academy. Thessaloniki, Greece.

Chatziparasidou A., Nagy P. (2013, September). “Can the human oocyte be ‘micro-manipulated’?”/ Invited talk in: 4th Biennial Alpha Conference, 8th Meeting of Andrology in the 2000s, Genk Institute for Fertility Technology. Antwerp, Belgium.