Στέλλα Σγούρα


Στέλλα Σγούρα

Στέλλα Σγούρα

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, B.Sc. | Κλινική Εμβρυολόγος

Η κα. Σγούρα Στέλλα είναι Κλινική Εμβρυολόγος με εξειδίκευση στις μεθόδους κρυοσυντήρησης.

Αποφοίτησε το 2005 από το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας.

Εργάστηκε το 2005 στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στα τμήματα Αιματολογικό, Μικροβιολογικό στο πλαίσιο της πρακτικής της άσκησης, όπου συνέχισε εθελοντικά και το 2006.

Από το 2007 είναι μέλος της εργαστηριακής ομάδας του Embryolab.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εργαστηριακές Τεχνικές

Σπερμοδιάγραμμα με αυστηρά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, WHO)

Εμπλουτισμός σπέρματος για σπερματέγχυση

Αζωοσπερμία

Μικρογονιμοποίηση (Intracytoplasmic sperm injection, ICSI)

Καλλιέργεια Βλαστοκύστεων

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη

Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση (in vitro fertilization, IVF)

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων και Ωαρίων (Μέθοδος Υαλοποίησης)

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Επεξεργασία Ορχικού Ιστού

Λήψη ορχικού ιστού με τη μέθοδο λεπτής βελόνης (Fine needle aspiration of testicular tissue, FNA)

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (Intrauterine insemination, IUI)

Κρυοσυντήρηση Ορχικού Ιστού

Συγκαλλιέργεια με ομόλογα κύτταρα ενδομητρίου

Συντήρηση Γονιμότητας σε Ογκολογικούς Ασθενείς

Εξωσωματική Ωρίμανση Ωαρίων (In Vitro Maturation- IVM)

Ορχική Εξαγωγή Σπέρματος (Micro surgical Testicular Sperm Extraction, Micro-TESE)