Μάρθα Μωυσίδου


Μάρθα Μωυσίδου

Μάρθα Μωυσίδου

Sr. Kλινική Eμβρυολόγος, M.Sc.

Η Μάρθα Μωυσίδου είναι Κλινική Εμβρυολόγος με εμπειρία που ξεπερνά τους 15.000 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ το επιστημονικό της ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην εφαρμογή της Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης.

Αποφοίτησε το 1998 από το Τμήμα Επιστημών Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Essex της Μεγ. Βρετανίας και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με διάκριση το 1999, στην «Ανθρώπινη Αναπαραγωγική Βιολογία» στο Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Imperial College στο Λονδίνο.

Από το 1999 έως και το 2002 παρέμεινε στη Μεγ. Βρετανία, όπου ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στην κλινική εμβρυολογία και εργάστηκε ως μέλος ερευνητικού προγράμματος και επιβλέπουσα συνυπεύθυνη φοιτητών μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Αναπαραγωγικής Ιατρικής του Hammersmith Hospital και του Imperial College School of Medicine. Στο διάστημα αυτό παρέδωσε διαλέξεις με θέμα την «Προεμφυτευτική Γενετική Δάγνωση με τη μέθοδο FISH».

Το 2002, ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα στην Ελλάδα ως κλινικός εμβρυολόγος σε μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Από το 2008 είναι μέλος της εργαστηριακής ομάδας κλινικών εμβρυολόγων του Embryolab, ενώ έχει αναλάβει Αναπληρώτρια Υπεύθυνη και Υπεύθυνη ISO του Εμβρυολογικού Εργαστηρίου της Μονάδας.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εργαστηριακές Τεχνικές

Σπερμοδιάγραμμα με αυστηρά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, WHO)

Εμπλουτισμός σπέρματος για σπερματέγχυση

Αζωοοσπερμία

Μικρογονιμοποίηση (Intracytoplasmic sperm injection, ICSI)

Καλλιέργεια Βλαστοκύστεων

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη

Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση (in vitro fertilization, IVF)

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων και Ωαρίων (Μέθοδος Υαλοποίησης)

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Επεξεργασία Ορχικού Ιστού

Λήψη ορχικού ιστού με τη μέθοδο λεπτής βελόνης (Fine needle aspiration of testicular tissue, FNA)

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (Intrauterine insemination, IUI)

Κρυοσυντήρηση Ορχικού Ιστού

Συγκαλλιέργεια με ομόλογα κύτταρα ενδομητρίου

Συντήρηση Γονιμότητας σε Ογκολογικούς Ασθενείς

Εξωσωματική Ωρίμανση Ωαρίων (In Vitro Maturation- IVM)

Προεμφυτευτική Διάγνωση για ανευπλοειδίες και μονογονιδιακά νοσήματα (PGS και PGD)

Ορχική Εξαγωγή Σπέρματος (Micro surgical Testicular Sperm Extraction, Micro-TESE)

 

Επαγγελματικά Σωματεία

European Society of Human Reproduction and Embryology, (ESHRE)

Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων, (ΠΕΚΕ)

 

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος και Δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2014: Βοηθός Εκπαιδευτή, “Hands-on workshops in specialized ART laboratory techniques”, Embryolab Academy, Θεσσαλονίκη

Oocyte, embryo and blastocyst vitrification and warming: the techniques

Σεπτέμβριος 2013: Eκπαιδευτής, “Preimplantation Genetic Diagnosis Hands-on Workshop”, Embryolab Academy, Θεσσαλονίκη

Preparation of cells for CGH and FISH

 

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

Chatziparasidou, A., Nijs, M., Moisidou, M., Chara, O., Ioakeimidou, C., Pappas, C., & Christoforidis, N. (2013). Accumulation of oocytes and/or embryos by vitrification: a new strategy for managing poor responder patients undergoing pre implantation diagnosis. F1000Res, 2, 240

Chatziparasidou, A., Moissidou, M., Oraiopoulou, C., Ioakeimidou, C., Pappas, C., Nijs, M. and Christoforidis, N. (2013). The use of PGD in vitrified oocytes and embryos after repeat ovarian stimulation cycles in poor responder patients. Reproductive Biomedicine Online, 26, Supplement no. 1

Lavery S1, El-Shawarby SA, Moissidou M, Taylor D, Turner C, Lavender B, Trew G, Margara R, Winston R. (2008). Live birth following preimplantation genetic screening for trisomy 21. Should aneuploidy screening be offered to all older patients undergoing IVF? Hum Fertil (Camb).11(1):29-32

 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια (Αναρτημένες και Προφορικές Ανακοινώσεις)

Chatziparasidou, A., Oraiopoulou, C., Moisidou, M., Ioakeimidou, C., Pappas, C. Nijs, M., and Christoforidis, N. (2014). Study of morphokinetic parameters in embryos originating from ejaculated or testicular spermatozoa. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey

Chatziparasidou, A., Oraiopoulou, C., Moisidou, M., Ioakeimidou, C., Pappas, C. Nijs, M., and Christoforidis, N. (2014). Study of morphokinetic parameters in embryos produced from fresh or frozen testicular spermatozoa. Poster presented in: 10th Biennal Alpha Meeting. Antalya, Turkey

Christoforidis, N., Ioakimidou, C.,  Pappas, C.,  Moisidou, M., Chatziparasidou, A. (2013). Effectiveness of vitrification in women undergoing elective freezing of oocytes and/or embryos when embryo transfer conditions are suboptimal.  Poster presented in ESHRE Annual meeting.  London, UK

Chatziparasidou,  A., Moisidou, M. , Oraiopoulou, C. , Ioakeimidou, C., Papas, C. , Nijs, M., and Christoforidis, N. (2013). Successful Preimplantation Genetic Diagnosis Program For Poor Responder Patients After Consecutive Ovarian Stimulation Cycles With Cumulative Oocyte Or Embryo Vitrification. Poster presented in: 12th International Conference on PGD.  Instabul, Turkey

Chatziparasidou, A., Moisidou, M., Oraiopoulou,C., Ioakeimidou, C., Papas C., Nijs,M., Christoforidis, N. (2013). Successful preimplantation genetic diagnosis program in poor responder patients after consecutive ovarian stimulation cycles and embryo vitrification.  Poster presented in: 5th International IVI Congress. Sevilla, Spain

Moisidou, M. (2002) Chromosomal analysis of the 3rd and 4th cell division in human preimplantation embryo. Oral presentation in: 18th annual ESHRE conference. Lausanne, Switzerland