Η Ακαδηµία Embryolab συνεχίζει τη δυναµική διεθνή της πορεία

Η Ακαδηµία Embryolab συνεχίζει τη δυναµική διεθνή της πορεία
29 Ιαν 2018

H Ακαδηµία Embryolab καταγράφει σηµαντική πορεία εντός και εκτός Ελλάδας. Το 2017, διοργάνωσε δύο εκπαιδευτικά σεµινάρια µε θέµα την προεµφυτευτική γενετική διάγνωση στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, και συμμετείχε στο συνέδριο FEMM Conference 2017 στη Βομβάη της Ινδίας.

Η προεµφυτευτική γενετική διάγνωση είναι ένα νέο και πολύ δυναµικό πεδίο δράσης της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής. Οι επιστηµονικές εξελίξεις που σηµειώνονται στο πεδίο αυτό είναι πολλές και σηµαντικές, τόσο στο επίπεδο της τεχνικής όσο και στο επίπεδο της διάγνωσης. Στο επίπεδο της τεχνικής υπάρχει µια παγκόσµια στροφή από τη βιοψία 3ης ηµέρας στη βιοψία 5ης ηµέρας (βλαστοκύστης).

Τα νέα δεδοµένα δείχνουν ότι η βιοψία στο στάδιο της βλαστοκύστης είναι λιγότερο επιβαρυντική για το έµβρυο αλλά και µας δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια αποτελέσµατος. Τα δεδοµένα αυτά οδήγησαν παγκοσµίως στην πιο συστηµατική εφαρµογή της βιοψίας 5ης ηµέρας και στη σταδιακή αποµάκρυνση από τη µέθοδο της βιοψίας 3ης ηµέρας η οποία µέχρι το πρόσφατο παρελθόν εφαρµόζονταν περίπου στο 83% των περιπτώσεων. Η στροφή αυτή δηµιούργησε την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων επιστηµόνων στην τεχνική της βιοψίας βλαστοκύστεων. Σε αυτό το πλαίσιο η Ακαδηµία του Embryolab, ανταποκρίθηκε θετικά, µέσα στο 2017 σε πρόσκληση που σκοπό είχε την εκπαίδευση επιστηµόνων από όλη τη Ρωσία. Η Ακαδηµία πιστή στο όραµα της, την εκπαίδευση και προαγωγή της επικοινωνίας µεταξύ επιστηµόνων ανέλαβε να εκπαιδεύσει περίπου 35 επιστήµονες από όλα τα µήκη και πλάτη της Ρωσίας.

Μια άλλη επίσης σηµαντική δράση της Ακαδηµίας µας ήταν η παρουσία της στο ετήσιο συνέδριο FEMM στην Βοµβάη της Ινδίας, όπου κλήθηκε να µιλήσει για εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας και αποτελεσµατικής διαχείρισης ρίσκου σε εργαστήρια υποβοηθούµενης αναπαραγωγής αλλά και για την αποτελεσµατικότητα των συγχρόνων προγραµµάτων προεµφυτευτικής διάγνωσης. Οι επιστήµονες της Ινδίας έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τη δράση της Ακαδηµίας προλογίζοντας µια νέα κοινή πορεία µε στόχο την εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης.

Μέχρι σήµερα η Ακαδηµία µας έχει ταξιδέψει σε πολλούς προορισµούς σε όλο τον κόσµο. Φέτος συµπλήρωσε 4 χρόνια δράσης και παραµένει πιστή σ τον πρωταρχικό της σκοπό, να συγκεντρώνει κοντά της επιστήµονες από όλο τον κόσµο και να τους εκπαιδεύει σε νέες µεθόδους Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής.

Share

Αλεξία Χατζηπαρασίδου

Sr. Kλινική Eμβρυολόγος, M.Sc. Δείτε Περισσότερα