Η Ακαδηµία Embryolab συνεχίζει τη δυναµική διεθνή της πορεία – Embryolab – Εξωσωματική Γονιμοποίηση – Fertility Clinic