Σύστημα Matcher


Η διαφάνεια σε όλες τις φάσεις της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εξασφαλίζεται και με προηγμένα τεχνολογικά μέσα, τα οποία συμβάλλουν στην ακρίβεια, την αρτιότητα των διαδικασιών και στην εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Το Embryolab, πρώτο στην Ελλάδα και από τις πρώτες Μονάδες παγκοσμίως, επέλεξε να ενσωματώσει στη λειτουργία του το Matcher. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, που διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, την ταυτοποίηση και τη φωτογραφική καταγραφή όλων των εργαστηριακών διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Το σύστημα καταγράφει λεπτομερώς όλες τις ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί και εξασφαλίζει την ορθή ροή των επομένων.